"החיוב להתחסן חל על כולם"

מרן שליט"א לבני ביתו: "החיוב חל על כולם – כולל נשים בכל המצבים, מעוברות מיניקות, אלו הנמצאים בקבוצת סיכון ואלו שאינם בקבוצת סיכון וכי אין לחשוש כלל מתופעות הלוואי של חיסון הקורונה"

הגרח קנייבסקי בירושלים, צילום דוד זר (125)
הגרח קנייבסקי בירושלים, צילום דוד זר (125)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

על רקע התחלואה הגוברת בציבור החרדי ומספרם של החולים קשה  המאושפזים בבתי החולים וזקוקים לרחמי שמים מרובים, הורה השבוע מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א לבני ביתו לפרסם כי יש חובה ללכת ולהתחסן וכי החיוב חל על כולם – כולל נשים בכל המצבים, מעוברות מיניקות, אלו הנמצאים בקבוצת סיכון ואלו שאינם בקבוצת סיכון. מרן הגר"ח שליט"א אמר כי אין לחשוש כלל מתופעות הלוואי של חיסון הקורונה.

דבריו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, נמרו בעקבות הניסיונות בימים האחרונים להפיץ דברים מסולפים במו של מרן שר התורה כביכול אין ללכת להתחסן או לכל הפחות להמתין עד שיראו את השפעת החיסונים על אלו שכבר התחסנו. בהוראתו הדגיש מרן שר התורה כי כבר כעת כל מי שביכולתו ללכת ולהתחסן שילך ויקדים לקבוע תור.

בתחילת השבוע פירסם בנו חביבו של מרן שר התורה, מורנו הגאון האדיר רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א מכתב בו מורה מרן הגר"ח שליט"א להתחסן כדברי הרופאים. במכתבו כותב הגרי"ש: במענה לשאלת רבים על המוטל עלינו לעשות בזמן הזה אמר אאמו"ר מרן שליט"א: העיקר תשובה ותפילה וצדקה (וכבר אמר אאמו"ר שליט"א שהתורם לקרן והסירותי מחלה של קופת העיר יזכה במידה כנגד מידה שלא יינזק ממחלת הקורונה. ובוודאי שנכון לקבל החיסון כדברי הרופאים".

הרבנית קולודצקי, בתו של מרן שליט"א, פנתה אף היא בשמו של אביה שר התורה אל נשות החינוך בציבור החרדי ואמרה: "הגענו לשלב בו הקדוש ברוך, שלח רפואה למכה. כמו תמיד יש שחוששים מפני החיסונים החדשים, אבל בשביל זה יש לנו את גדולי ישראל. הרבנים הורו לנו ללכת ולהתחסן וכולנו עושים זאת".

הרבנית סיפרה: "גם אני הלכתי לשאול את אבי מורי, ואמר לי ללכת להתחסן. לבשתי בגדי שבת, אמרתי 'הריני הולכת לקיים מצוות ככל אשר יורוך' והלכתי. בשעת החיסון אמרתי את נוסח התפילה 'שיהיה לי עסק זה לרפואה, כי רופא חינם אתה' הבטחתי לומר לאחר מכן נשמת כל חי וב"ה הכל בסדר ואנחנו מחכים לחיסון הבא. זו ההשתדלות שלנו".

השארת תגובה