עתירה לבג"צ: מכרז שוברי המזון של משרד הפנים

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

"פתחון לב" עתרו לבג"צ באמצעות עו"ד יניב מטלס, בטענה לליקויים רבים שעולים מהתנהלות משרד הפנים נוכח הכרזתו על זכייתה של רשת שופרסל במכרז. בעתירה צוין כי זכייתה של שופרסל נבעה ממידע שגוי שנמסר במסגרת הצעתה למכרז, כי שופרסל זכתה לאחר שנהגה בתכסיסנות וכי בחירה בהצעת שופרסל תביא לפגיעה חמורה בתחרות, בהגנת הפרטיות ובשוויון בין המציעים במכרז. על יסוד דברים אלו, בית המשפט התבקש לבטל את זכיית שופרסל.

במסגרת המכרז נדרשו המציעים להציע נקודות מכירה בהם יכובדו תווי הקניה שבכוונת משרד הפנים לחלק לזכאים. מבדיקה מעמיקה שביצעה "פתחון לב", נתגלה כי עשרות נקודות מכירה אשר שופרסל הציגה במסמכי המכרז כלל לא קיבלו פנייה ממנה וחלקן אף כלל לא קיימות. שופרסל זכתה במכרז הודות למספר הגבוה של נקודות חלוקה אשר העמידה לרשות הנושא – 1,627 במספר. פתחון לב נמצאת במקום השני.

שופרסל למעשה לא קיבלה הסכמה להגיש את רשימת העסקים, בזכותה זכתה במכרז. היא גם לא קיבלה הסכמה מבעלי העסקים לקבל מידע אודות השימוש שנעשה בתווי הקניה בכל אחד מנקודות המכירה. במסגרת העתירה מציין עו"ד מטלס את החשיבות הרבה לקבלת ההסכמה, בוודאי משעה  שנקודות המכירה הינן מתחרות בפועל ברשת שופרסל.

בעתירה נכתב כך: "במסגרת המכרז ביקשה שופרסל לסטות מכל עקרון מקובל הן בדיני המכרזים, הן בדיני התחרות והן בהגנת הפרטיות וביקשה לבסס הצעה המושתתת על תכסיסנות וחוסר תום לב, על מנת להביא את ועדת המכרזים להכריז עליה כזוכה, לא באזור אחד, אלא בשני האזורים ולמעשה לאפשר לשופרסל להשתלט באופן בלעדי על פרויקט רחב ממדים זה".

עוד נטען כי ע"י העברת 700 מיליון השקלים אל סניפיה – שופרסל תבטיח השתלטות אגרסיבית על נתח השוק והעשרת קופת החברה – הידועה כרשת השיווק הגדולה במדינה.

בטרם הגשת העתירה ולאחר הגשת מכתבי ההתראה מצד "פתחון לב", הכריז משרד הפנים על השהיית המכרז עד לתום הבדיקות, אך במהרה הפך את החלטתו והכריז על שופרסל כזוכה היחידה. הבוקר כאמור הגישה פתחון לב את העתירה, במטרה לתקן את העוול ואת הליקויים שהוצגו.

אלי כהן, מנכ"ל "פתחון לב": "השר דרעי ומשרד הפנים יזמו את הפרויקט החברתי הגדול בתולדות המדינה ובדיוק בזמן הראוי לו. אלא שמאז, במקום לחגוג את המיזם האדיר הזה, מישהו בדרך התבלבל וגרם לפגיעה בציבור רחב. הנפגעים הם קהל היעד – שוודאי נכון שיקבלו את הסיוע מעמותת סיוע, בעלות ניסיון במתן שירות כה חשוב לזכאים, ולא מרשת מסחרית, קהל הקמעונאים – שלמעשה צופה בהעברת משאבים אדירה לשחקנית מרכזית אחת, בייחוד בעת קשה זו בה היה נכון לעמוד ביתר שאת על חלוקה שוויונית של המשאב הציבורי, הציבור הישראלי – אשר עלול לסבול מעלייה משמעותית ביותר המחייה. מכרז ממשלתי הנוגע לסיוע לנזקקים אשר מועבר, באופן בלעדי, אל גוף מסחרי צריך להדיר שינה מעיניי מקבלי ההחלטות והציבור כולו. אנו קוראים למשרד הפנים לתקן את העוולות והליקויים ולהוציא לדרך את פרויקט הדגל החשוב הזה באופן ראוי, מקצועי והגון".