חצר המלכות: תיעוד ההילולא בסדיגורה

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

אמש מלאו שמונה שנים לאותו יום מר ונמהר בו עלתה בסערה השמימה נשמת אביהם ואוהבן של ישראל חפץ בטובתם אשר העתיר תמיד בעדם ה"ה כקש"ת אדמו"ר רבי אברהם יעקב מסאדיגורה זיע"א, בעל ה'עקבי אבירים'.
 

נכדו אדמו"ר מסאדיגורה ירושלים ערך אמש מוצאי שבת את השולחן הטהור לכבוד ההילולא קדישא בהיכל בית מדרשו ברח' שמואל הנביא בירושלים.
 
במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קדשו באורחות חייו הנאדרים בקודש, ובהנהגתו המופלאה את עדת ה', לקרב ולקשר לבן של ישראל לאביהם שבשמים, עליהם האיר מהודו, לרומם רוחם ונפשם בגשמיות וברוחניות, מסר נפשו כל ימיו לטובת כלל ישראל, הוא הגבר הוקם עול בביסוס חצר הקודש רוז'ין – סאדיגורה ופעל בכל לב ונפש שלא תשתכח תורה מישראל, להקים שם ושארית לרבותינו הק' מאורי האומה ורבבות אלפי חסידיהם. הנהיג את קהל עדת ישורון במשך יותר משלושים שנה עד לעלותו לשמי רום ביום י"ט טבת ה'תשע"ג.
 
המוני קהל חסידי סאדיגורה עלו אל ציון המצויינת, בחלקת צדיקי בית רוז'ין בביה"ח נחלת יצחק בגבעתיים אשר שם חלקת מחוקק ספון, ומעתירים בתפילה לישועתן של ישראל, שיזכו להפקד במהרה בדבר ישועה ורחמים, בגשמיות וברוחניות, בזכותו הגדול של אותו צדיק אשר בודאי גם בשמי שמים עומד ומשמש לבקש עבור בניו רחומיו המצפים לישועת ה' בכלל ובפרט.
 
בסביבות השעה 12:30 בצהריים הגיע לציון נכדו חביבו אשר גדל על ברכיו וזכה ליצוק מים על ידיו במשך שנים ארוכות, הרבי מסאדיגורה ירושלים, בראשות בני המשפחה וקהל חסידיו. הרבי הדליק נר על ציונו ואמר קדיש, ולאחמ"כ אמר פרקי תהילים ונשא תפילה על קברו של בעל ההילולא לישועת הכלל והפרט, כשהוא מניח את ראשו על הציון במשך מספר דקות. זכותו הגדולה תעמוד לנו ולכל ישראל.

השארת תגובה