גדולי ישראל: לכו להתחסן – תפילות בחוץ

שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה מרן הגרי"ג אדלשטיין בקריאה לציבור להתפלל בחצרות – האדמו"ר מביאלה בקריאה על החובה להתחסן

האדמו"ר מביאלה
האדמו"ר מביאלה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

זקן האדמו"רים מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, האדמו"ר מביאלא, פירסם הבוקר מכתב בו הוא קורא לציבור להתחסן נגד נגיף הקורונה.

ללא כל ספק שכל אחד ואחד מחויב ע"פ ההלכה ליטול החיסון, כאשר רואים שמגיפה זו סכנתה מרובה ממחלות אחרות והפילה חללים רבים ל"ע כאן בארה"ק ובחו"ל.

ולא רק שאין חשש בחיסון, אדרבה יש מצווה רבה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם והדגיש הכתוב לומר מאוד, דהיינו שצריך להתאמץ ולהיזהר לקיים מצווה זו בפרט שמדובר בפיקוח נפש ממש!.

וח"ו שלא להכנס לריפיון ולהמשיך לשמור האזהרות של גורמי הבריאות וכפי שביקשתי כבר לשמור עליהם'.

ויקויים בנו הכתוב 'כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, ונזכה לרפואה שלמה שתהי' לכלל ישראל בתיקון השלם ובגילוי אורו של משיח צדקנו בגאולה השלמה במהרה דידן, אכי״ר".

מרן הגר”ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי”ג אדלשטיין פירסמו לציבור – על חובת הזהירות והשמירה, לאור העליה הדרמטית בתחלואה:

עקב ריבוי הנדבקים מהנגיף בימים אלו, ועל מנת למנוע סכנה חולי ומכאוב ח”ו, ושלא יגרום לביטול תלמוד תורה ותפילה בציבור, יש להוסיף ולהקפיד מאוד על דרכי השמירה והזהירות:

1. המבוגרים ובעלי חשש, וכל מי שביכולתו, יקפידו שלא לשהות במקומות סגורים, ואף ישתדלו להתפלל בחצרות ובמקומות הפתוחים.

2. בקפידא גמורה שלא להתקהל באופן המסוכן בשמחות ובכל התכנסות שהיא, יש לקיים את השמחות במרחק הנדרש וללא התקהלות.

3. כל אלו שיש להם אפילו רק חשש חולי, יקפידו שלא להגיע למקומות הציבור, ואף לא להיכלי התורה, בתי הכנסיות ומוסדות החינוך.

4. כל מי שבאפשרותו להתחסן ראוי שיעשה כן בתפילה שיהא עסק זה לרפואה והשתדלות.

תגובה אחת
  1. ניתן רשות לרופא לרפאת. אבל לחסן, שמסכן וודאי לכל הפחות איש אחד. אמרו חז"ל אם לא ייחדהו אסור למסור להם. ופלא איך הית'רו.

השארת תגובה