אשדוד הזדעקה בראשות רבניה

רבני אשדוד התאספו לעצרת מחאה לאחר שכתובת נאצה נגד האדמו"ר מגור כיסו הבוקר את רחובות העיר • לאחר שהביעו מחאתם מול אלפים, פוזרה העצרת בתיאום עם משטרת ישראל

הפגנה באשדוד (3)
הפגנה באשדוד (3)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

אלפים התכנסו באשדוד במחאה על פגיעה ואיומים כלפי האדמו"ר מגור. עצרת המחאה נערכה ברח' הצבעוני בעיר מול בית אחד מרבני החסידות שעל דלת ביתו רוססו הכתובות.

את העצרת פתח האדמו"ר מפיטסבורג שירד לפני התיבה בתפילת ערבית. אחריו אמר פרקי תהילים רבם של חסידי גור באשדוד הגרש"ד גרוס.

הגאון רבי ישעיה הרשקוביץ, מרבני הקהילה בעיר, נשא דברים על חומרת הסטייה מהוראות הצדיקים.

את דבר רבני ואדמור"י העיר הביא הרב מנדל דריימן, מנהל 'מפעל חסד אשדוד' ומדמויות החסד המוכרות בעיר שהדגיש: "על כל אחד ואחד מוטלת חובת מחאה על המעשה הנורא שקרה הלילה. חובתנו כלפי שמיא, חובתנו כלפי עצמנו שלא יקהו רגשותינו ממעשים נוראים כאלה, וחובתנו העצומה כלפי ילדינו, דור העתיד שיידע שאין ולא יכול להיות כדבר הזה שמרשיעי ברית שולחים ידם ועטם לפעור פה נגד כל הקדוש והיקר".

"כבר הרבה שנים שאנשים מפיצים השמצות נוראיות נגד צדיק הדור" אמר "קיווינו שזה ייעלם, לא רצינו שייגרם חילול השם ולכן שתקנו, אבל זה לא נעצר וכל אחד צריך לזעזע את עצמו ולעשות חשבון הנפש".

הרב דריימן הדגיש בשם הרבנים כי למרות כל הכאב, "אנחנו מחוייבים לפעול אך ורק על פי הנחיות הרבנים ששוקלים הכל במאזני פלס ובשום פנים ואופן לא לנקוט מעשי אלימות בשום צורה שהיא".

העצרת ננעלה כעבור שעה והציבור התפזר במהירות. העצרת נערכה בתיאום עם המשטרה.

השארת תגובה