בני ברק ירוקה – הביוב לא

פיילוט של מחקר באונ' בן גוריון ומשרד הבריאות שנערך ב-14 ישובים מצא ריכוז גבוה של קורונה בביובי בני ברק, אלעד ונתניה הירוקות, כך דווח בחדשות כאן. החשש הוא שהריכוז הגבוה מצביע על תחלואה סמויה ביישובים אלה.

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך