כך יחודשו הלימודים ב'קורונה'

בתי הספר יוכלו לקיים פעילויות חינוכיות לקבוצות של עד 9 תלמידים בשטח פתוח, תוך הקפדה על עטיית מסיכות ושמירת מרחק • שר הבריאות יביא לקבינט הקורונה הצעה לפיה בתי ספר ייקנסו עד 25 אלף ש"ח

כיתה בבית ספר
כיתה בבית ספר

משרדי החינוך והבריאות הודיעו ביום שישי כי שינו את התקנות האוסרות על קיומן של פעילויות חינוכיות בשטח פתוח. לאור זאת, בתי הספר יוכלו לקיים שיעורים בשטחים פתוחים, במגבלות הבאות:

• פעילות תתקיים בקבוצה של 9 תלמידים לכל היותר.

• הפעילות תהיה בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של ילדים בין הקבוצות, למעט תחלופה של אנשי הצוות הקבועים בין 3 קבוצות קבועות לכל היותר.

• המשתתפים יהיו עם מסכות בכל עת, פרט לזמן האכילה והשתייה והפעילות הספורטיבית.

• התלמידים ואיש הצוות יאכלו את ארוחותיהם בנפרד.

• יישמר מרחק של שני מטרים בין משתתף אחד לאחר בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע בין המשתתפים.

• המרחק בין קבוצה אחת לשנייה לא יפחת מ-100 מטרים.

• תלמיד או עובד הוראה שהיו “במגע הדוק עם חולה קורונה” לא ישתתפו בפעילות. הם יחוייבו בבידוד לפי צו בידוד בית. כמו כן, תלמידים שחזרו ממדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד, לפי צו בידוד בית בתקופה זו לא ישתתפו בפעילות.

התקנות יובאו לאישור הממשלה ביום ראשון ה- 25.10, והן תצאנה בכפוף לאישור התקנות על ידה. הנחיות מסודרות בנושא יופצו למוסדות החינוך לאחר אישורן הסופי בממשלה.

שר הבריאות יולי אדלשטיין יביא ביום ראשון לקבינט הקורונה הצעת חוק, שתגדיל את הקנסות לעברייני הקורונה.

על פי ההצעה, מוסד חינוכי שיפתח את שעריו בניגוד לנהלים ייקנס בסכום מקסימלי של 25 אלף שקלים, במקום 5,000 שקלים כיום.

על פי ההצעה הקנסות לא יהיו שווים, והגובה שלהם יותאם לכמות התלמידים שיגיעו למקום ולהיקף הפרת החוק.

מי שייקיים אירוע שלא כחוק עם יותר משתתפים מהמותר ייאלץ לשלם סכום של 15 אלף שקלים – פי שלושה מהחוק היום,

אדם שיפתח את העסק שלו עלול לקבל דוח בגובה עשרת אלפים שקלים, במקום 5,000.

על פי אדלשטיין, מטרת החוק המוצע היא להגביר את ההרתעה בקרב מפירי ההנחיות.

השארת תגובה