גדולי התורה: חילול השם נורא

‏מועצת גדולי התורה באמריקה מפרסמת קריאה לשמור על הנחיות הבריאות שלח השלטונות ולא להתגרות עם מחאות שגורמות חילול ה' • "לחפש עצות להמשך הלימודים כי הסכנה הרוחנית חמורה מהסכנה הגשמית"

יהודים מפגינים בניו יורק
יהודים מפגינים בניו יורק
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

על רקע הזינוק בתחלואה באמריקה החרדית וסגירת מוסדות החינוך: ‏מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל באמריקה יצאו בקריאה לשמור על הנחיות הבריאות של השלטונות ולא להתגרות עם מחאות שגורמות חילול ה’.

“הציבור החרדים לדבר ה’ נמצאים במצב חמור ביותר”, כותבים חברי ‘המועצת’. “ראשית, עומדת בפנינו התפשטות המחלה ר”ל, ושנית עומדות בפנינו גזירות איומות של צמצום באי בית הכנסת וסגירת מוסדות התורה ביניהם מוסדות תשב”ר שעל הבל פיהם העולם קיים וגם לרבות מוסדות חינוך הבנות שבלעדיהם אין קיום לעמנו”.

לדבריהם, יש לטכס עצה כיצד ניתן להמשיך ללמוד ולקיים אורח חיים תורני, אך יש לעשות זאת תוך הכפפה לכללים הבריאותיים: “הנה פשוט שצריכים לחפש כל מיני עצות אפשריות להמשך הלימודים כי הסכנה הרוחנית חמורה ביותר מהסכנה הגשמית ועם כל זה להשתדל בכל הכוחות לציית לחוקי הממשלה ולכללי שמירת הבריאות המומלצים על ידי הרופאים המומחים”.

בדבריהם התריעו שלא לצאת להפגין נגד ההנחיות. “וכל שכן שאין להתגרות למחאות ולהתפרעויות נגד הממשלה שגרמו לחילול השם נורא ר”ל”.

הרבנים קובעים: “מחובתנו בשעה זה להתפלל לזעוק ולהריע על צרה זו כמו על כל צרה שלא תבוא על הציבור כמבואר ברמב”ם ריש הלכות תעניות עד שיתעשת ה’ מחרון אפו כלפי עמו.

“ויה”ר שיקובלו תפילותינו ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו, ושישלח הקב”ה ממרום רפואה שלימה לחולי עמינו ושתתרומם קרן התורה והחינוך הטהורה, ונזכה שישמע קול יעקב בוקע מבתי כניסיות ומבתי מדרשות ושנראה בישועתם של ישראל בכלל ובפרט בב”א”.

השארת תגובה