חברת התיירות שניסתה ל'עקוץ' לקוח ב 10.000 ש"ח

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
חברת תיירות חייבה כרטיס אשראי של לקוח שניתן כעירבון, בכ-10 אלפים שקלים, מפני שביטל את כרטיסי הטיסה לתאילנד, שלושה ימים לאחר קנייתם.
לדברי עוה"ד מורן אברהמי יום טוב, המייצגת את הלקוח, הוא רכש טלפונית שלושה כרטיסי טיסה לתאילנד, דרך סוכנות, כחצי שעה מביצוע ההזמנה נמלך בדעתו, התקשר שוב לסוכנות, וביקש להאריך את כרטיס החזרה ביומיים נוספים.
לדבריו, הנציגה בסוכנות הנסיעות טענה שאינה יכולה לבצע שינוי בתאריכי הטיסה, אך תוכל לבטל את ההזמנה הנוכחית ולבצע הזמנה חדשה עם התאריכים המבוקשים – כל זאת בעלות דמי ביטול של 300 ₪ כפי שצוין על גבי הכרטיסים וכפי שמחייב החוק להגנת הצרכן.
לדברי עוה"ד אברהמי יום טוב, שלושה ימים לאחר מכן, שלחה סוכנת הנסיעות ללקוח הודעת דוא"ל ובה מסרה לו כי עליו לשלם דמי ביטול מלאים עבור הכרטיסים (מעבר לדמי ביטול בסך 300 ₪ אותם כבר שילם).
לדברי הלקוח, בשום שלב בין ביטול ההזמנה הראשונה לביצוע ההזמנה השנייה, איש לא הואיל לעדכנו כי עליו לשלם דמי ביטול מלאים – נהפוך הוא, הסוכנת אישרה את דמי הביטול בסך 300 ש"ח, הוציאה קבלה וביצעה הזמנה חדשה.
למרות המחלוקת בדבר התשלום, ובטרם הוסדר העניין, חייבה חברת התיירות את כרטיס
האשראי של הלקוח (שניתן כעירבון) בסך עשרת אלפים שקלים  – וזאת ללא קבלת אישור ממנו.
חיוב זה, שנעשה שלא כדין, גרם לכך שמסגרת האשראי של הלקוח "נתפסה" באופן שבו הוא איננו יכול לבצע בכרטיסו רכישות שוטפות (כגון תדלוק, קניות וכדו') – וזאת לאורך כשבוע תמים, עובדה אשר הסבה לו עוגמת נפש גדולה.
במהלך ימים אלה, התקשר הלקוח שוב ושוב אל החברה, בבקשה לבטל את החיוב, מפני שהדבר מנוגד לחוק. רק לאחר כשבוע נאותה חברת התיירות לבטל את חיוב הכרטיס, ותחת זאת הגישה נגד הלקוח תביעה כספית לביהמ"ש השלום בתל אביב, ובמסגרתה דרשה לחייבו, במלוא עלות הכרטיסים אותם רכש וביטל – וכן לשאת בהוצאותיה המשפטיות.
בצר לו, פנה הלקוח לעוה"ד אברהמי יום טוב, אשר הגישה בשמו כתב הגנה, וכתב תביעה נגדי – נגד חברת חברת התיירות.
בכתב ההגנה ובתביעה הנגדית טענה עוה"ד אברהמי יום טוב כי תביעתה הינה קנטרנית, משוללת כל בסיס ומחוסרת עילה מפני שבשום שלב בין ביטול ההזמנה הראשונה לביצוע ההזמנה השנייה, לא הואילה לעדכן את הלקוח כי עליו לשלם דמי ביטול מלאים.
כמו כן, טענה עוה"ד אברהמי יום טוב, שגם באתר הרשמי של החברה מצוינת מדיניות ביטול כרטיס, לפיה דמי הביטול כפופים לחוק הגנת הצרכן. "לאור האמור לעיל, אין כל ספק כי יש לדחות את טענותיה מכל וכל" – דברי עו"ד אברהמי יום טוב.
יתרה מכך, טענה עוה"ד אברהמי יום טוב, החברה עברה על החוק כאשר חייבה ללא רשות את כרטיס האשראי של הלקוח, למרות שזה ניתן לה רק כעירבון.
לדבריה, הדבר מהווה שימוש פסול שלא בתום לב בכרטיס אשראי, ופעולתה זו גרמה ללקוח טרחה רבה ועוגמת נפש קשה, ועל כן, בתביעה הנגדית אותה הגישה, ביקשה עוה"ד אברהמי יום טוב מביהמ"ש לחייב את לפצות את מרשה ב-5,000 שקלים, ובנוסף לחייב את החברה בשכר טרחת עורכי דין.
לנוכח כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד, חזרה בה חברת התיירות מכל טענותיה ומשכה את תביעתה.
עו"ד ונוטריון מורן אברהמי יום טוב https://www.moranadv.com   מתמחה בתחומי נזקי הגוף ותביעות ביטוח ועוסקת בגישור.