חברת הכנסת שאשא ביטון כועסת: למה שיחררו את החרדים מסגר?

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

וועדת הקורונה דנה אמש במדיניות בדיקות הקורונה בארץ. יפעת שאשא ביטון (כולנו בליכוד) אם מספר המאומתים היא פועל-יוצא של כמות הבדיקות, מה המשמעות של מספר זה בקבלת ההחלטות. הוסיפה ושאלה: מהי מדיניות הבדיקות? מה היקף הבדיקות באזורים אדומים היום אל מול התקופה שלפני הסגר? האם ביישובים שהיו אדומים יש פחות נבדקים היום ולכן גם פחות מאומתים? בלתי נתפס שנתונים אלו שביקשה הועדה לא הגיעו בצורה מעובדת."

לדברי יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם) המדינה מסבסדת את הבדיקות בכ-300 ₪, ואילו המכרז לבדיקות בנתב"ג היה בעלות 45 ₪ לבדיקה. בעולם עלות הבדיקות הן כ-10 $, כך שנוצר פער של כ-10 מיליון ₪ ביום, ו"ייתכן כי בזבזנו המון כסף על מה שיכולנו לקבל הרבה יותר בזול". אמין אל-חט'יב (הרשימה המשותפת) הטילה ספק בקיומה של מדיניות בבדיקות בחברה הערבית: "הכל בפתאומיות, אין מחקר-לאחר-מעשה ואין מעקב", לפי יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) כמות הבדיקות משתנה משיקולים פוליטיים, כדי לשכנע את הציבור בצורך בסגר, ואילו אנדריי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם) הצביע על פער בבדיקות על פי הפנייה מול בדיקות הרוחב בתחנות "היבדק וסע".

לדברי אמיליה אניס, מנהלת המחלקה האפידמיולוגית במשרד הבריאות, הזכאים לבדיקת קורונה הם מטופל עם תסמינים או ללא תסמינים אך בא במגע עם חולה מאומת, יציאה לחו"ל, לפי שיקול דעת של רופא, תושב עיר אדומה או עובדי הוראה. עד היום נעשו כ-1,200,070 בדיקות במהלך חודש ספטמבר, וכ-10% מהם היו מאומתים, וכחצי מהמספר הזה בוצע בחודש אוקטובר, עד לפני שלושה ימים. כך שכמות הבדיקות זהה. "הבדיקות כולן נעשות מרצונו החופשי של הנבדק, ולפי הגעתו הפיזית למוקד הבדיקה. בערים האדומות אנו קוראים לכולם להיבדק".

ד"ר אריק האס, ריכז את נתוני הבדיקות ממשרד הבריאות, והציג אותם לפי תאריכים, מקומות, מגזר ועוד.

פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד הציבור, הזהיר מפני המספרים הנמוכים בהווה: "הצגת הנתונים על ידי האגף לאפידמיולוגיה ממחישה את העבודה המקצועית, וגם את הצורך בהנגשת הנתונים בשקיפות מלאה לצורך הבנת תמונת המצב וקביעת מדיניות דיפרנציאלית בשטח. אסור להיות שאננים לנוכח הירידה בכמות המאומתים הנובעת בחלקה מהירידה בכמות הבדיקות, ומהפיכת ערים לירוקות, הנובעת בחלקה משיטת החישוב" לוין קרא להנגיש בדיקות בשכונות במצב סוציואקונומי נמוך יותר, על ידי ניידות לשטח ועידוד להיבדק.

פיקוד העורף הטמיע מערכת קורונה ארצית חדשה המלווה בבעיות טכניות ברמת השטח, המחייבות בדיקה".

חיים הופרט, משרד הבריאות, פירט את הוצאות המשרד על הבדיקות, לפני ואחרי המכרז.