חבר הכנסת אליהו חסיד מיהדות התורה, התפטר מהכנסת

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך