חדש: 'שטייגען' בישיבה וירטואלית

בעוד מתנהלים שיחות ודיונים אודות דרך לפתיחת הישיבות לזמן חורף תשפ"א, יש מי שכבר פועל להפעיל 'ישיבה וירטואלית' בה ניתן לקייים 'שטייגען'

הגראי''ל שטיינמן זצ''ל מעניק את ברכתו לייסוד ישיבת אור המאיר
הגראי''ל שטיינמן זצ''ל מעניק את ברכתו לייסוד ישיבת אור המאיר
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

לאור הצורך ההולך וגובר במתן מענה לבחורים בני עלייה המעוניינים להמשיך את שגרת הלימודים וההתמדה בתקופת הקורונה, נפתחה ע"י ישיבת "אור המאיר", שנוסדה בשנת תשס"ז בברכתם של מרנן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל והגר"ש אויערבך זצ"ל, מסגרת ישיבתית להמשך שגרת הלימודים מרחוק בתקופת הקורונה.

תוכנית הלימודים בעיון (סדר א') הותאמה כך, שבכל שבועיים תילמד סוגיה נפרדת, כמובן עם כל הלומדות הישיבתית המקובלת, כך שהמסגרת תוכל לקלוט אליה בחורים השוהים בבידוד ביתי, או הנמצאים בקבוצות סיכון, לתקופות זמניות, כפי הצורך האישי של כל בחור ובחור.

הספק מתוכנן בעזהי"ת ובל"נ:

סדר משנ"ב – הלכות יו"ט לפי סדר "הדף היומי בהלכה" של "דרשו".

סדר א' (עיון) – סוגיות מתוך פרק מי שמת. מראי מקומות יישלחו בדוא"ל בכל מוצ"ש. קובץ שמע של שיעור יומי (באורך כשעה) יישלח בכל בוקר בדוא"ל. משיבים יהיו זמינים לרשות התלמידים, בטלפון ובדוא"ל.

סדר ב' (בקיאות) – פרק יש נוחלין ופרק מי שמת. משיבים יהיו זמינים לרשות התלמידים, בטלפון ובדוא"ל.

סדר ג' (גפ"ת ופוסקים) – פרק ערבי פסחים. משיבים יהיו זמינים לרשות התלמידים, בטלפון ובדוא"ל.

יום ו': קבצי שמע ובהם: שיעור כללי, שיחת מוסר, שיעור הלכה שבועי ושיעור חומש בעיון, יישלחו בדוא"ל. 

על מנת להצטרף, יש לשלוח את המילים "מבקש להתקבל לישיבה" לכתובת yeshivasorhameir@gmail.com בצירוף דף עם פרטים מלאים וקו"ח בקיצור.

 המלצת בד"ץ ביתר על פתיחת הישיבה – קיץ תשס"ז  
השארת תגובה