חדש: ירחון בענייני התקופה

הירחון להורים ומחנכים שהופץ בכל תיבות הדואר בעיר יצא לאור ע"י 'מוקד חינוך בני ברק' ומציג מאמרים ועצות חינוכיות מגדולי ישראל שליט"א ומחנכים, שיחה מרתקת בנושא חינוך עם ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ועוד

ירחון במוקד
ירחון במוקד
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

חודש חלף מעת הופעת הגיליון הראשון של 'במוקד', הירחון להורים מחנכים מבית מוקד חינוך בני ברק, ועתה אנו מחזיקים בידינו את הגיליון השני והמושקע שיוצא לקראת הימים הנוראים של השנה החדשה.

מוקד חינוך בני ברק שהוקם בקיץ האחרון בידי רבני ודייני העיר שליט"א ובניהול אנשי חינוך ואנשי מקצוע מן השורה הראשונה, שם בסיוע מחלקת קהילות וצעירים, דגש רב על הסברה וחיזוק בענייני חינוך ברוח ישראל סבא, מפי רבותינו ראשי הישיבות, המשגיחים והמשפיעים, ובמרכז פעילות ההסברה, הירחון 'במוקד' שמטרתו לשים את החינוך 'במוקד' ההתעניינות, בדגש על פעילותו של מוקד חינוך בני ברק.

בגיליון סקירה רחבה של התפתחות המוקד, התועלת העצומה שהוא מביא עמו לכלל תושבי העיר, תגובות אנשי חינוך והורים למשפחות לפעילות המוקד, וכן דוגמאות טריות מפעילות המוקד בחודש האחרון.

בראש הגיליון הארות מרתקות בענייני חינוך מפי מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוק"ל ושליט"א, רבנו מרן החזון איש זללה"ה ויבדלחט"א רשכבה"ג מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א, רבנו מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ורה"י רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה, שענה במשך שעה ארוכה לשאלותיו של ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין בנושאי חינוך הילדים בתקופת ירח האיתנים וחגי תשרי, תוך התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו. תשובותיו של ראש הישיבה נפרסות על פני יריעה רחבה וכלולים בהם מעשים מדורות קודמים והתבוננות תורנית על מאורעות התקופה.

הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א במאמר מרתק אודות החובה הנשכחת לפעמים של הענקת מחמאות ל…מחנכים ולמחנכות, במאמר מתוארת ההשפעה החיובית שיש למחמאות על הילדים הלומדים אצל אותם מחנכים, ומתוך כך גודל החובה להשקיע מחשבה ומעשים בענין זה. המאמר שזור בדוגמאות נפלאות מן הפסוקים, והערה מדברי חז"ל בשם אביו הגדול רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל.

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א סוקר במאמר מלהיב ומיוחד מוסר ההשכל שלמדונו חז"ל הקדושים מאותו בכי שבכתה אם סיסרא על בנה שבושש לשוב משדה הקרב, והמסר החינוכי שכל אחד יכול לקחת עמו מתקיעת השופר.

המוקד זוכה לתמיכתה הנדיבה של עיריית בני ברק, ובגיליון מופיע טור מחכים פרי עטו של הרב יצחק פריימן, יועץ ראש העיר ומנהל מחלקת קהילות וצעירים, שסוקר את האפשרויות הגלומות בפעילות איכותית של מוקד חינוך בני ברק, בהנגשת כלל המענים החינוכיים לשירות תושבי העיר.

הגיליון מעוטר בפרקי הדרכה מיוחדים ממיטב אנשי החינוך בזוויות שונות של אתגרי החינוך בבית, עם התייחסות לתקופת הימים הנוראים והחגים. בין הכותבים: הרה"ג ר' משה בלוי, חבר צוות ההיגוי של המוקד שעונה בגיליון זה לשאלות בוערות בנושאי חינוך; הרה"ג ר' רפאל גריינמן והרה"ג ר' גואל אלקריף מראשי ישיבת דרך חיים.

את הגיליון חותם סיפורו המרתק של המחנך הרב חיים ולדר, על 'אמון': בחברינו, בילדינו. בנו עצמנו. ללא כל ספק, הגליון הנקרא בנשימה עצורה, מציב את החינוך במוקד העשייה ובמוקד חיינו, למען בניין הדורות!

השארת תגובה