רבני אירופה שלחו כסף למשפחות רבנים

ה'קרן האירופית לסיוע לקהילות הקודש' שעל הקמתה הכריז נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגר"פ גולדשמידט העבירה פעימה ראשונה של עשרות אלפי יורו למשפחות הרבנים שאיבדו את עטרת ראשם במגיפה

תורה היא וללמוד אני צריך. השות בענייני קורונה שנשלחו לרבני אירופה2
תורה היא וללמוד אני צריך. השות בענייני קורונה שנשלחו לרבני אירופה2

'ועידת רבני אירופה' החלה בימים אלה בהפעלת תוכנית הסיוע לקהילות הקודש שנקלעו למצב כלכלי קשה. ה'קרן האירופית לסיוע לקהילות הקודש בימי מגיפת הקורונה' שעל הקמתה הכריז נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט בישיבת החירום של הועידה העבירה בימים האחרונים עשרות אלפי יורו למשפחות הרבנים שאיבדו את עטרת ראשם במגיפה רח"ל ולחיזוק רבני קהילות הקודש והתוכניות התורניות לשמונה קהילות באירופה ולעשר משפחות. בימים הקרובים יועברו תקציבי הסיוע לעוד ארבעה קהילות ומשפחות ובחודש הבא יועברו לעוד עשר קהילות ומשפחות הנספים. לתוכנית הסיוע, בסך החל מ 3.600 יורו למשפחה והחל מ 10.000 יורו לקהילה, שותפה 'קרן לאודר' וקרן מתנאל.

במסגרת תכנית הועידה; 'ימים נוראים' רכשה הועידה 1000 מזוזות שנשלחו לרבני הקהילות מתנת הקהילה לזוגות שנישאו. 50 מהמזוזות נשלחו לקהילה היהודית באבו דאבי. בימים אלה נשלחו עוד מזוזות לקהילות הקודש בלטביה בלארוס רוסיה ליטא מולדביה ואוקראינה. במסגרת התוכנית תחת הכותרת 'מה נדרוש בימים הנוראים' ישאו רבני הועידה שיעורי הגות ומחשבה לרבנים והדיינים בכ 700 הקהילות. את השיעורים ישאו; נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט. נשיא עמית ורבה של בריטניה הרב אפרים מירוויס. סגן הנשיא ורבה של צרפת הרב חיים קורסיה והמנהל הרבני וראש ישיבת 'תורת חיים' במוסקבה הגאון רבי משה לבל.

כזכור, כאשר החלה להתבהר תמונת המצב של המגיפה ומימדיה, התכנסו הרבנים הראשים וראשי אבות בתי הדין ממרבית מדינות אירופה, במסגרת הכינוס הדו שנתי שמקיימת הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה', כדי לדון במכלול העניינים ההלכתיים הפרסונליים והרווחתים המעסיקים את קהילות הקודש בעולם כולו בעידן הנגיף המסוכן שפגע קשות ביהדות אירופה בפרט ובכלל.

במהלך הדיונים בראשות גאב"ד אירופה הגאון הגדול רבי חנוך ארנטרוי, הגר"פ גולדשמידט ויו"ר הועדה המתמדת אב"ד ביה"ד לונדון הגאון רבי מנחם געללי קיבלו הרבנים שורה של החלטות ובהם; כתיבת נהלים הלכתיים לקיום ברית מילה, פתיחת בתי הכנסת ומקוואות הטהרה. שמירה על מעמד הרבני בקהילות לצד גיוס משאבים להקמת קרן לסיוע למחוסרי פרנסה וקשישים והעברת מידע בכל התחומים בין הקהילות.

עם פתיחתם ושובם של בתי הכנסת ובתי המדרש למרכז החיים היהודיים, תוך שמירה על כללי הזהירות, גיבשה נשיאות 'ועידת רבני אירופה' תכנית רחבה לשיקום קהילות הקודש באירופה שבמרכזה 'קדושת החיים וזיכרון הנספים' בתקוה ובתפילה לבניינם המחודש של קהילות הקודש ובנין בית המקדש.

על פי התוכנית ולאור קריאתם של גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט"א לחזק את מורא המקדש החל משבעה עשר בתמוז ובמהלך שלושת השבועות עד לתשעה באב רבבות יהודים בכשבע מאות קהילות הקודש החברים ב'ועידת רבני אירופה' למדו הלכות בית הכנסת ובין אדם לחברו תוך דגשים מיוחדים בחיזוק ושמירה בהקפדה יתירה על קדושת בית הכנסת וחומר האיסור על הפרת קדושתו.

במקביל החלה הועידה באיסוף השאלות ותשובות בענייני הלכה שנשלחו לגדולי ופוסקי ההלכה ובהם רבני ודייני אירופה בעידן המגיפה לקראת הוצאה לאור של שו"ת מיוחד בעניינים אלה. כרך ראשון של השו"ת בצירוף ספרו של הפוסק הגאון רבי אשר ווייס שליט"א שוגרו ע"י הועידה לכל הרבנים לקראת הימים הנוראים.

במכתבו לרבנים כותב הגר"פ גולדשמידט כי 'בשעה ששורות אלה נכתבות רב הנסתר על הגלוי ואיננו יודעים מה יולד יום והשפעת המגיפה הנוראה על חיינו, על אורחות חיינו, והמסתעף לכל שומר תורה ומצוות.

'מרנן ורבנן רועי ישראל ופוסקי ההלכה זצקו"ל ויבדלח"א הורו להחמיר בפיקוח נפש. מרנן הגר"ח והגרי"ז זצ"ל אמרו שהם הקלו בדיני הצומות שכן החמירו בפיקוח נפש. ואכן, בקהילותינו נשמרנו בקפדנות ואיש לא ההין לעמוד על דם ריעו בזכות הרבנים ומורי ההוראה שעמדו לצד הקהילות והורו דרכי חיים לעדתם.

'ברכתנו שמנחה זו תהא מבחינת "תורה היא וללמוד אני צריך', שנזכה ל'והסירותי מחלה, והשאלות הנידונות כאן, הכתובים עלי שו"ת 'מנחת אשר' והרבנים שלפנינו, לא יהיו למעשה.

ובשעה ששערי שמיים פתוחים לתחינת עמו ישראל לקראת יום הדין שבו ייכתבון ולקראת יום צום הכיפורים שבו ניחתם נישא כפינו לבורא עולם שיכתבנו ויחתמנו לחיים טובים ובזכות שמירת ההלכה הצרופה נזכה שיקוים בנו 'והסירותי מחלה מקרבך ולבנין בית הבחירה במהרה דידן אמן'.

השארת תגובה