'מחיצה' שנבנתה מ'גדר בטחון'?

האם אפשר לעשות מחיצה עם גדרות של הבטחון או המשטרה? הלכה יומית מתוך הדף היומי מפי הרב אברהם שרגא ראש בית הוראה

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

השארת תגובה