המשטרה: רק לשמאל מותר להרעיש

להפגין מול בית ראש הממשלה ולהרעיש לשכנים? רק לשמאל מותר, המשטרה הודיעה למפגיני הימין כי אם יתקעו בשופר – ייעצרו

הרב מלול בהפגנה בבלפור
הרב מלול בהפגנה בבלפור
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בהפגנות הלילה בבלפור הגיע הרב דוד אלעזר מלול כשהוא מצויד בשופר וטלית.

המשטרה אסרה על תקיעת שופר ואף הזהירה: תקיעה בשופר תוביל לדו"ח כספי ומעצר.

בשל כך נמנע הרב מלתקוע בשופר ומקבלת עול מלכות שמים עם המפגינים.

תחת זאת דיבר הרב אודות גודל מעלת וחשיבות תקיעת שופר בימים אלו חודש הרחמים והסליחות וכן שיש היכל בעולם העליון הנקרא בשם שופר שנפתח רק בזמן תקיעת שופר.

ועל גודל מעלת התעוררות בתשובה בימים אלו וכן בחשיבות אמירת הסליחות.

השארת תגובה