הילדים חגגו את ה'סיום' במירון

מעמד הסיומים של תלמידי תלמוד תורה זיו התורה. על סדרי מועד, קדשים, זרעים וגמ' סוכה, באתרא קדישא מירון

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
השארת תגובה