האדמו"ר מצאנז: ללמוד מהאסון בביירות

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

האדמו"ר מצאנז, נשא דברים בפני בחורי הישיבות לקראת פתיחת הזמן: "אין דבר שקורה בעולם לצורך כלום, אלא הכל הוא בעבור ישראל, ואף מה שאירע עתה בלבנון הוא רמז לישראל שיראו מה שיכולה פצצה אחת לעשות, ומה שלא קורה כאן בארץ הקודש על אף השונאים והאויבים החפצים ועומדים עלינו לכלותינו – היה לא תהיה.

צריכים להודות כל רגע ולשמחו שכל בחור הגיע לישיבה ללמוד והוא לא נמצא במלונית הוא נמצא באוהלה של תורה, שזה הכי חשוב.

צריך להיזהר מאוד בכל סדרי הישיבה, ולא להתקרר חלילה בעצת היצר הרע. להימנע מחילול ה' ח"ו להיזהר בכל ההוראות שמזהירים".