'בין הזמנים' – תוגבר השירות בתחבורה הציבורית

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

פניות רבות בימים האחרונים אל לשכת סגן שר התחבורה אורי מקלב הלינו על דילוגי קווים מחסור וצפיפות בקווי השירות בתחבורה הציבורית, מבדיקה שנערכה עולה כי מקורם של העומסים נובע מהיות ימים אלו ימי חג לציבור המוסלמי ומאות נהגים לא יכלו להפעיל את קווי השירות עקב העיד אל-אדחא.

יצויין כי בעיה זו גדלה יותר בימים אלו בהם קווי השירות פועלים בחמישים אחוזי תפוסה עקב נגיף הקרונה דבר שהצריך גיוס מסאיבי של נהגים אך לא יכל להתאפשר עקב החג המוסלמי החל בימים אלו לצד תחילת ימי 'בין הזמנים' שרבים נוסעים למקומות שונים ברחבי הארץ.

כאמור, החל מהבוקר עשרות קווי השירות בריכוזים החרדים, אליהם ומהן לכל רחבי הארץ יתוגברו במטרה להביא למיגור הצפיפות בקווי השירות ולהפעלתם התקינה של קווי השירות בתחבורה הציבורית בימי בין הזמנים.