דואגים למשפחה היהודית? היהודים לא רוצים להתחתן ברבנות

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

עם פרסום נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרגל ט"ו באב, ניכר כי המספרים מדברים בעד עצמם – הנתונים מצביעים על צניחה חופשית במספר הזוגות היהודים הנישאים ברבנות, שהיא הדרך היחידה בה יכולים יהודים להינשא כחוק בישראל. 39,111 זוגות יהודים בשנת 2015, 38,295 בשנת 2016, 35,810 בשנת 2017, 34,473 בשנת 2018! ירידה של 12% נטו בין השנים 2015-2018. הירידה העקבית במספרים מוחלטים משקפת התרחקות גדולה עוד יותר מן הרבנות הראשית שכן בשנים אלה גדלה האוכלוסיה היהודית.

מאידך גיסא, מצביעים נתוני הלמ"ס על עליה של 300% במספר הזוגות היהודים הבוחרים לחיות בזוגיות ללא נישואין מאז שנת 2000, וקצב הגידול בזוגות הבוחרים באפשרות זו על פני נישואין מהיר ועקבי במיוחד מאז שנת 2016.