'אפיקים' מתגברת את קווי השירות בתקופת "בין הזמנים"

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

החל מיום שלישי 4/8/20 יד באב ועד 20/8/20 ל באלול – תתגבר חברת אפיקים את קווי השירות לחוף הים באשדוד, לפארקים בתל אביב, לבני ברק וירושלים.

החל מיום שלישי ה- 4/8/20 (יד באב תש"פ) תפעיל חברת אפיקים את קווי השירות הייעודיים לתקופת "בין הזמנים" לחוף הים הנפרד באשדוד, לחוף הים הנפרד בנתניה ולפארק גני יהושע. מדובר בקווים:
קו 199 – מפתח תקווה לחוף הים הנפרד באשדוד יחל לפעול ביום שלישי ה- 4/8 ועד ליום חמישי ה- 20/8 לרבות בימי שישי.
קו 850 – מבני ברק לפארק גני יהושע בתל אביב יחל לפעול ביום שלישי ה- 4/8 ועד ליום חמישי ה- 20/8 לרבות בימי שישי.
קווים 452, 453 מבית שמש לחוף הים הנפרד באשדוד יחלו לפעול ביום שלישי ה- 4/8 ועד ליום חמישי ה- 20/8 לרבות בימי שישי.
קו 990 מעמנואל לחוף הים הנפרד בנתניה אשר יחל לפעול גם הוא ביום שלישי ה- 4/8 ועד ליום חמישי ה- 20/8 לרבות בימי שישי.

בנוסף, תתגבר החברה באופן משמעותי את קווי השירות 43 מישובי נחל שורק לאשדוד, 223 מרחובות לחוף הנפרד באשדוד, קווים 350, 351 ו- 349 מאשדוד לבני ברק, קו 474 מבית שמש לאשדוד, כמו כן, יתוגברו משמעותית קוו 455 מביתר עלית לאשדוד וכך גם לגבי קו 422 בין בני ברק לירושלים בנוסף לקווים 400, 401 המתוגברים ממילא.