החרדים הודיעו: נתנגד ל'פסקת ההתגברות'

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך