ארבע שנים לאחרון חכמי ארם צובא

במלאת ארבע שנים להסתלקותו של אחרון חכמי ארם צובא, הגאון חכם יום טוב ידיד הלוי זצ"ל. תתקים היום בשעה 12:00 עליה לציונו שבהר המנוחות ללימוד ותפילה לישועת כלל ישראל מהמגיפה הנוראה ע"י מוסדות אוהל ישרים יפריח, היכל התורה שערי ציון בארה"ק

חכם יום טוב ידיד הלוי
חכם יום טוב ידיד הלוי

חכם יום טוב ידיד הלוי הוא תלמידו של החכם משה טאוויל, רבה של העיר חלב וראש בית המדרש 'בית נשיא'. בשנת תשי"ט (1959), כשמורו חכם משה טוויל, עלה לארץ ישראל, התמנה חכם יום טוב ידיד הלוי, כרבה של העיר חלב, וראש בית המדרש 'בית נשיא'. הוא עמד בראש הקהילה שנים רבות, לעובדה ולשומרה, גם בימיה הקשים. נודע בתקיפותו הרבה, ועם זאת היה אהוב ומקובל בקהילתו. כראש בית המדרש 'בית נשיא' העמיד את הדור האחרון של תלמידי חכמים, שגדלו בעיר חלב, ועודם משמשים בקודש בקהילות יוצאי חלב בעולם.

בשנת תשמ"ה (1985), חכם יום טוב ידיד הלוי עבר להתגורר בעיר ניו-יורק, בקהילה בה התרכזו רבים מיוצאי חלב. הוא סירב לקבל על עצמו משרות ציבוריות, וישב ולמד תורה בבית המדרש 'אחיעזר'.

חכם יום טוב ידיד הלוי נפטר ביום כ"ב תמוז תשע"ו (2016) בעיר ניו יורק והובא לקבורה בהר המנוחות בירושלים.

חכם יום טוב ידיד הלוי חיבר כ-15 ספרים על התנ"ך, אותם הוציא לאור, עוד בחייו, בנו, החכם מאיר ידיד הלוי, רבה של קהילת 'שערי ציון' בסדרת ספרים בשם 'מאיר טוב והם קנו שביתה בבתים רבים ונלמדים בכל מקום, בספרים אלה הבא לידי ביטוי גאונותו הרבה ובקיאותו בכל מכמני התורה.

השארת תגובה