קורונה? האחים והאחיות מאיימים בשביתה

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

לפני שבועיים הוכרז סכסוך עבודה של האחיות והבוקר פנו נציגי האחים והאחיות במכתב לאוצר: "משרד האוצר מונע הקצאת מאות תקנים ומוביל את מערך האחיות כולו לקריסה ולסיכון ממשי של חיי אדם לצערנו, ואנו אומרים זאת בלב כבד ומתוך הערכה רבה לאנשי משרד האוצר, נראה שהדיונים עמם מוצו מאחר ואין שם הבנה והפנמה של גודל המשבר והעומסים הבלתי אפשריים בהם עובדים האחים והאחיות ובעיקר המחיר הכבד בחיי אדם שישלמו אזרחי ישראל עם קריסת מערך האחים והאחיות.

במצב הדברים האמורים, קריסת מערך האחים והאחיות היא איננה 'תחזית אימים' היא רק עניין של זמן שאנו גם יודעים את מועדו, בחורף הקרוב – עם החולים המורכבים והשפעת, והפעם בתוספת הקורונה. לאור האמור לעיל, אנו מבקשים לקיים עמך בדחיפות, כבר בימים הקרובים, דיון חירום על מנת להביא פתרון הולם למשבר האחים והאחיות ולהיערך מבעוד מועד, והכל במטרה למנוע את קריסת מערך האחים והאחיות ומערכת הבריאות ופגיעה ממשית בחיי אדם.

אנו האחים והאחיות בישראל הכרזנו על סכסוך עבודה זה מתוך אחריות לאומית. למעשה, אנו הכרזנו שנפעל בכל דרך אפשרית וחוקית הנתונה בידנו כולל פעולות ארגוניות על מנת לעצור את הקריסה ולהציל חיי אדם – כי לכך נועדנו".