צלחות וכוסות, מותר לטלטל בשבת?

האם מותר לטלטל כוסות וצלחות בשבת שלא לצורך? הלכה יומית מתוך הדף היומי מפי הרב אברהם שרגא ראש בית הוראה

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

השארת תגובה