מי התיר לפתוח חלון כשמזגן פועל בשבת?

כשמזגן דולק בשבת האם מותר לפתוח חלונות ודלתות בשבת? הלכה יומית מתוך הדך היומי מפי הרב אברהם שרגא ראש בית הוראה

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

השארת תגובה