דרעי אישר: עוד זרים ייכנסו לישראל

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

שר הפנים, אריה דרעי, אישר הרחבת מתווה הכניסה של עובדים זרים בענף הסיעוד בתקופה זו.

כבר לפני כחודשיים הודיע השר דרעי כי נוכח מצוקת המטופלים הסיעודיים בישראל, הוכן מתווה כניסה של עובדים סיעודיים ששהו ועבדו בישראל ויצאו לחופשת מולדת.

כעת, אישר השר דרעי הרחבת המתווה אשר יכלול גם כניסת עובדים חדשים שיגיעו למטופלים סיעודיים בעלי היתר העסקה.

כניסת העובדים תהא כפופה להזמנה רשמית מצד המשפחה (בהליך הזמנה מול רשות האוכלוסין, כמקובל) וכן לעמידה בתנאים שהוגדרו לבידוד: הבידוד במשך 14 יום, לא יתבצע בבית המטופל הסיעודי, משפחת המטופל תדאג לכלכלת העובד בתקופה זו אך לא ישולם לו שכר בגין ימי הבידוד.

הנחיה זו נכנסת לתוקף באופן מידי.