עליה מצומצמת לציון בעל "משאת המלך" זצ"ל

היום יחול יום פטירתו של הגאון האדיר רבי שמעון משה דיסקין זצ"ל מגדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה בדורנו, ר"י קול תורה ובעל "משאת המלך"

הגרש"מ
הגרש"מ
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

היום (רביעי, ט"ז בתמוז) יחול יום פטירתו של הגאון האדיר רבי שמעון משה דיסקין זצ"ל מגדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה בדורנו, ר"י קול תורה ובעל "משאת המלך". בעקבות המצב הרגיש, יעלו השנה תלמידיו ובני משפחתו לציונו הק' בחלקת הרבנים החדשה בהר המנוחות – במניינים נפרדים ובהקפדה מרבית על הכללים.

הגרש"מ זצ"ל נולד ברוסיה בפריאסלב לאביו הגאון המפורסם רבי יהושע זליג דיסקין זצ"ל, רבה של "פרדס חנה", שהיה ממשפחה רבנית רמת יחס מגזע מהר"ל מפראג וה"חוות יאיר", בצעירותו נכנס ללמוד בישיבת פוניבז' והיה מראשוני התלמידים ומהאריות שבחבורה, וראשי הישיבה אהבו להשתעשע עימו בדברי תורה. גם חיבה יתירה היתה נודעת לו ממרן הגאב"ד דפוניבז', ומעט מחיבה זו ניכרת בהסכמתו לספרו הראשון.

לאחר נישואיו קבע לימודו בישיבת קמניץ ואח"כ בכולל פוניבז', והיה עמל לילה לילה עד לפנות בוקר כשהוא זוכה לפרי עמלו בחידושי תורתו, לאחר תקופה זו ככלי מלא ברכה, הקים ישיבה לצעירים בשם "תפארת נתניה", והשקיע בהם כל תבונתו ומרצו לגדלם כת"ח מובהקים. לימים נקרא להקים את הכולל המפורסם "תפארת ציון" כשהוא מקבץ סביבו את מיטב האברכים, ולאחר זמן עבר לכהן בישיבת "בית התלמוד".

לאחר מכן נקרא לכהן בישיבת "קול תורה" בירושלים, כאחד מראשי הישיבה, ובמשך כ-25 שנה מסר שיעורים כסדרן עד יומו האחרון, כשהתלמידים דבקים בו בישיבה ובקביעות בביתו. כחצי יובל העמיד אלפי תלמידים, כשהוא מעמידם על האמת בסברות נכוחות וישרות, ואף תלמידים אלו מתגאים בכך שעל ידו זכו לעמוד בקרן אורה בישרות ובבהירות.

אף ראה ברכה בפרי עמלו בסדרת ספריו "משאת המלך" על הרמב"ם והש"ס ועל התורה. בכל אתר ואתר בהיכלי התורה משתעשעים בספריו ומזכירים סברותיו ודרך לימודו היחודית, ובמשך הזמן הפכה שיטתו זו למושג ודרך. כמו כן זכה לקילוסם שלא בפניו ממרן הגאב"ד דבריסק, לאחר שהרצה בפניו מחידושי תורתו. ואף מרן בעל הקה"י היה נוהג לעיין בספר "משאת המלך" מידי שבת בשבתו ומשבחו תדיר. כמו כן התפרסם בחכמתו ובעצתו ובישרותו ללא משוא פנים ורבים הם אשר נהנו ממנו עצה ותושיה, וכן עניני ציבור רבים נחתכו על פיו ע"י דעתו הרחבה וטהרת לבו וקידש בכך שם שמים ברבים.

השארת תגובה