ההילולא בשטפנשט בצל הקורונה

השבת – במלאת פ"ז שנים להסתלקות כ"ק מרן אדמו"ר הצדיק משטפנשט זיע"א – שבת התוועדות מרכזית לרגל ההילולא בבני ברק • שטר שליחות נדיר בחתימת 24 גדולי ומאורי ישראל

קבר שטפנשט
קבר שטפנשט
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

הושלמו ההיערכויות הלוגיסטיות לקראת הילולא קדישא ה-87 של מרנא ורבנא כ"ק האדמו"ר פועל-ישועות-בקרב-הארץ הצדיק משטפנשט הרה"ק אברהם מתתיהו פרידמן זיע"א, שיחול השנה ביום שני כ"א תמוז, ובמסגרתם יערכו שרשרת של כנסים ואירועים וסעודות הילולא לזכרו, על ידי מוסדות שטפנשט שיועברו בשידור חי בקול הלשון ובמספר 073-768-9-140.

לאור ההנחיות המשתנות של משרד הבריאות על רקע התפשטות הגל השני של נגיף הקורונה, העלול להביא לידי סגר מוחלט על מתחם קבר הציון הקדוש של הצדיק משטפנשט, נערכו לכך בשטפנשט מבעוד מועד ובהוראת גדולי ישראל, הוחלט על 'שטר שליחות' בו יוכלו המוני בית ישראל, למנות את מרנן ורבנן גדולי ישראל להתפלל למענם על קבר הצדיק משטפנשט להיפקד בדבר ישועה ורחמים. באופן חריג ויוצא דופן, הצטרפו לשטר השליחות, כל גדולי ומאורי ישראל ה"ה: הגר"י זילברשטין רב שכונת רמת אלחנן, הגאון הגדול רבי מרדכי אדלשטיין  רב דרמת השרון, הגר"ש שמעון גלאי, הגר"ר אלבז ראש ישיבת אור החיים, המשפיע הגאון רבי אלימלך בידרמן, הגר"ש בעדני חבר מועצת החכמים, הגרי"א לנדא רב אב"ד ב"ב, הגרש"צ רוזנבלט רב אב"ד בני ברק, הגרש"א שטרן  רב אב"ד מערב ב"ב, אב"ד ת"א הגר"נ בן שמעון, הרה"ג יגאל כהן, האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירה אב"ד רמלה, הרה"ג רבי זושא הורוביץ רב אב"ד קהילות החסידים אלעד, הרה"ג רבי אהרן שפירא רב אב"ד פרדס כץ, המשפיע הרה"ג רבי אהרן טויסיג, האדמו"ר ממעליץ, הגרי"ב ואזנר ר"י חכמי לובלין, האדמו"ר ממבקשי אמונה, הגר"י טוביאס  אב"ד שכון ו' ב"ב, הגר"נ לנדמן רבה של חולון, הרה"ג רבי נחום כהן ורבני שטפנשט: הרה"ג יחיאל מיכל פרידמן ראש כולל שטפנשט, הרה"ג יוסף מנחם שטיין ראש כולל שטפנשט, הרה"ג רבי יחזקאל הופמן ר"מ בביהמ"ד שטפנשט יחד עם מנין רבני כוללי שטפנשט אשר יעמדו ויעתירו במשך כל יממת ההילולא עבור כל שמות התפילה שיגיעו למוקד המיוחד של 'שטר השליחות' שהוקם ע"י מוסדות שטפנשט במספר 1700-55-18-18.

שבת שכולה תורה

בשבת הקרובה הבעל"ט פרשת פנחס, תיערך "שבת שכולה תורה" והתוועדות חסידים לרגל ההילולא, בבית הכנסת של חסידי שטפנשט שברחוב מהרש"ל בבני ברק. התוועדויות של תורה אלה, מגשימים את צוואתו של מרן בעל ההילולא שנחשפה לאחרונה, בה ביקש מצאן מרעיתו באמצעות רב העיר שטפנשט הגה"ח רבי יוסף ברייאר זצ"ל ושלושת הגבאים הנאמנים, תוך שהוא מבטיח כי ימשיך להעתיר ולהרעיש עולמות בעד כל המסייעים להמשיך את "בתי התורה בתי התפילה בתי החסד דשטפנשט עד עולם". הצוואה אף נדפסה בספר השו"ת להגאון המהרי"ל צירלזון זצ"ל מנהיגה הרוחני ורבה של מדינת רומניה ובסרביה, כך שמוסדות התורה שטפנשט מהווים קיום הצוואה הקדושה.

במהלך שבת ההתוועדות ישמיעו מדברותיהם רבנים ומגידי מישרים, בהם: המשפיע הדגול הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בין קבלת שבת לתפילת מעריב, הגה"צ רבי יוסף יואל קאהן האדמו"ר ממבקשי אמונה, בליל ש"ק בשולחן שבת אחים גם יחד. בקידושא רבא, הגה"צ רבי משה וובר דומ"ץ בעלזא והגאון רבי יעקב יוסף כהן דומ"ץ שטפנשט. בשבת אחה"צ לפני תפילת המנחה, ישא מדברותיו – המחנך הדגול רבי אברהם מרדכי סגל ובסעודה שלישית הגה"ח רבי ישראל כהן והרה"ג אברהם יעקב סלמון.

ביום ראשון אור לכ"א תמוז בשעה 20:30 תיערך בעז"ה סעודת הילולא מצומצמת בבית המדרש דחסידי שטפנשט רח' מהרש"ל 13, בהשתתפות אדמו"רים, רבני ערים ורבני הקהילות מכל הארץ.

העליה לציון הצדיק

כאמור, לאור ההנחיות המשתנות של משרד הבריאות על רקע התפשטות הגל השני של נגיף הקורונה, והחשש מכדי סגר מוחלט שיוטל על מתחם קבר הציון הקדוש של הצדיק משטפנשט, נערכו לכך בשטפנשט מבעוד מועד ובהוראת גדולי ישראל, הוחלט על 'שטר שליחות' בו יוכלו המוני בית ישראל, למנות את מרנן ורבנן גדולי ישראל להתפלל למענם על קבר הצדיק משטפנשט להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

למעלה מ-24 מגדולי ומאורי הדור יעלו ביום שני כ"א בתמוז בעיצומו של יומא דהילולא לפקוד את קבר הציון הקדוש של הצדיק משטפנשט, בחלקת בית שטפנשט שבבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים, מקום שנתפרסם כמסוגל לפעול ישועות, כמפורסם מרבים שנושעו על ציון קברו. גדולי ישראל יעתירו על עם ישראל בארץ ובתפוצות באופן אישי, החתומים על 'שטר השליחות.

לרגל יום ההילולא יצא-לאור גיליון 'הוראת שעה של גדולי ישראל – שטר השליחות' וגליון 'באר בשדה' במהדורה מורחבת עם גילויים וחידושים בת רבבות עותקים, שתחולק ברחבי הארץ.

במקביל, יצטרפו אברכי כולל שטפנשט גבעתיים ב'ישיבה על קברו', בסמוך לציונו של הצדיק משטפנשט בגבעתיים, השוקדים על תלמודם מדי יום ביומו, למעמדי התפילה של גדולי ומאורי ישראל ויעתירו פרקי תהלים ותפילות לישועת הכלל והפרט במשך כל היום מסביב לשעון.

השארת תגובה