דרישה ממועצת העיתונות: די ל'בעלי מוגבלויות'

חניית נכה
חניית נכה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

שיח יוצר מציאות: מנכ"ל 'עלי שיח', פנה בימים האחרונים למועצת העיתונות, בדרישה שתפעיל את סמכותה מול כלי התקשורת ותפעל לשרש את הביטוי 'בעלי מוגבלויות' מכלי התקשורת. לדבריו אופן השימוש בביטוי זה ולא בניסוח הנכון 'אנשים עם מוגבלויות', מייצר נרטיב פגום ויחס שלילי כלפי אוכלוסייה זאת, ומחשבה שגויה לפיה מדובר באנשים נחותים.

'בכל פעם בו מתפרסם הביטוי 'בעלי מוגבלויות' אני חש פגיעה עמוקה וכואבת. זה פוגע בי כאבא לשתי ילדים-בוגרים עם מוגבלויות, ופגיעה בכבודם של מאות אנשים עם מוגבלות שיש לי הזכות לייצגם. וכמובן זאת פגיעה קשה יותר, באוכלוסייה הגדולה והנהדרת הזאת. אבקשכם בזאת כי תנחו את כלל גופי התקשורת ועורכי המדיה הנמצאים תחת חסותכם, להקפיד ביתר שאת לכבד את האוכלוסייה הזו, ולדייק את הניסוח בכלל הידיעות והפרסומים הנוגעים להם. לכתוב 'אנשים עם מוגבלות'.

המנכ"ל הזכיר במכתבו את המשנה המפורסמת "חביב אדם שנברא בצלם, חבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם א-לקים עשה את האדם" (אבות, ג' – י"ד). והבהיר, כי הדברים אמורים לכל אדם באשר הוא, וללא ספק אף על אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שחביבים לפני המקום. ומבקש לתקן את העוול הנהוג כיום בכינוי הבלתי הוגן כלפיהם, הפוגע בהם, ובצלם האנושי האלוקי שלהם'.

כאמור, את המכתב שיגר המנכ"ל למועצת העיתונות ואף לשר התקשורת יועז הנדל במטרה לגייס גם אותו למשימה לשינוי השיח בכלי התקשורת, שיח שמשפיע מאוד על היחס לאוכלוסייה עם מוגבלויות ותתרום רבות גם לסיכוי של אנשים עם מוגבלויות להשתלב בשוק התעסוקה.

השארת תגובה