הלכה: תפילה ללא מסיכה – כמו תפילה בטמפל רפורמי

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

פסק הלכה ברור: המתפלל במנין באופן שנוגד את הנחיות הרשויות – דינו כדין המתפלל בתוך טמפל רפורמי או בבית כנסת מעורב.

כשם שלא ייתכן שהמתפלל בתוך טמפל רפורמי או בבית כנסת מעורב ייצא ידי חובת תפילה בצבור וקריאת התורה וכו', כך הוא הדין גם לגבי המתפלל במנין באופן שנוגד את הנחיות הרשויות.

ולשם חיזוק חובת הזהירות וההישמרות מפני פורקי עול, ראוי באמת להוסיף ולהודיע בפירוש כי השליח צבור והבעל קורא מכוונים בפירוש שלא להוציא ידי חובה את כל הנמצאים בבית הכנסת שאינם שומרים על כלל ההנחיות שיצאו מאת הרשויות ככתבם וכלשונם ללא שום כחל ושרק.