סגן השר קורא: סנקציות נגד שרים

נציבות שירות המדינה לא השתמשה בסנקציה נגד אף משרד שלא עמד ביעדים. כך עולה מדיון בוועדת העלייה והקליטה בכנסת. יו"ר הוועדה דוד ביטן: נקדם הצעת חוק שתאפשר לעולים חדשים המרת תארים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

יו"ר הוועדה דוד ביטן (הליכוד) ציין כי ללא סנקציות על אי עמידה ביעדים, אין ערך לחוק, וקרא לממשלה להעמיד למגזר הציבורי יעדים כמותיים ברורים להעסקת עולים חדשים בכלל, ולא רק יוצאי אתיופיה. יעדים אלו, לדברי ביטן, יש לקצוב בזמן, ולא לאשר מכרזים פנימיים עד שאין דרך והתקדמות ליעד זה. "קיימת בעיה. אמנם יש התקדמות בשנתיים האחרונות, אך הנושא לא מיושם באופן משביע רצון. למשל, במשרד לשוויון חברתי, דווקא שם, יש 0% ייצוג, וכך גם במשרד התקשורת והדתות". ביטן הוסיף כי יגיש הצעת חוק שתאפשר לעולים חדשים המרת תארים, על-מנת להקל עליהם קבלת משרות ממשלתיות. ביטן הורה לנציבות שרות המדינה למסור כיצד בדעתם ללחוץ על משרדי הממשלה לעמוד ביעדים. בנוסף ביטן פנה לנציבות שרות המדינה, וביקש כי בכל מכרז יהיו שני תנאי סף: אחד כוללני ואחד המיועד לעולים חדשים ויוצאי אתיופיה. ביטן הדגיש כי חשוב לדאוג להעסקה איכותית – ולא רק כמותית.

יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם) הדגיש כי "השאלה באיזה תפקידים העולים נמצאים? בסוף, כותבים לך 50-60 עובדים אבל במה הם עובדים? ניקיון? אחזקה? משרות זוטרות".

לדברי אמיר פרגר, חוקר במרכז המידע והמחקר של הכנסת, שיעורם של יוצאי אתיופיה בכלל שירות המדינה עמד ב-2019 על 2.8%, ובכך הושג יעד הייצוג שנקבע בהחלטת הממשלה. אולם, יש פערים משמעותיים בייצוגם בין יחידות שירות המדינה השונות ורק במחצית מהמשרדים ממשלתיים ויחידות הסמך הכפופות להם, עמדו בשנת 2019 ביעד. למעלה משני שלישים 68.5% מיוצאי אתיופיה עבדו ב-2019 במערכת הבריאות רובם בדרג הזוטר, והשאר במשרדי הממשלה הנותרים.

עו"ד מור ברזני, ראש אגף גיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה השיבה כי בתוך חודשיים תגיש הנציבות הצעה לממשלה לקביעת יעד להעסקת העולים החדשים. לדבריו, כיום מועסקים במשרדי הממשלה 1.8% יוצאי אתיופיה, ועולים חדשים יש להעמיד יעד של כ-3.5%. לשאלת ח"כ יצחק פינדרוס (יהדות התורה) על אחוז החרדים המועסקים בשרות המדינה ענתה ברזני כי סך החרדים עומד על 1.2%. ברזני הוסיפה כי לאחרונה מונו 70 ממוני גיוון-תעסוקתי במשרדי הממשלה, אך רק 3 מתוכם יוצאי אתיופיה.

סגן השר לביטחון הפנים והממונה על שילוב יוצאי אתיופיה, ח"כ גדי יברקן (הליכוד) פתח בפתגם באמהרית  "אדם העושה את עצמו ישן, גם אם יעירו אותו לא יתעורר. לפי הנתונים שמוגשים לוועדה כרגע, המדינה מצאה שואבי מים וחוטבי עצים. לא צריך את הוועדה כדי שציבור העולים ישתלב בניקוי משרדי הממשלה או בהגשת הקפה במשרדי הממשלה או באבטחת בתי החולים. מה שאנחנו רואים כאן זו אחיזת עיניים. ללא סנקציה, החוקים האלו לא יועילו לאף אחד. הדוחות מוגשים ושום דבר לא קורה. לא יכול להיות שב-10 משרדים המובילים אין ייצוג הולם".

לדברי עו"ד  אווקה זנה, ראש היחידה למאבק בגזענות במשרד המשפטים, "יש קשר בין גזענות לאפליה בתעסוקה. אנחנו צריכים לעבור מספירת ראשים לספירת משרות איכותיות שיש בהן אופק. ככל שרואים גם בנתונים: