העירייה שגתה? קבלו 'פטנט' שיעזור לכם

העירייה דורשת: 1.800 ש"ח בגין דו"ח חניה של 100 שקלים שניתן לכם לפני עשרה חודשים? זו הדרך שלכם להעמיד את החוב על מקומו

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, הגיש ליו"ר הכנסת ח"כ יריב לוין את הדוח השנתי 46 של נציב תלונות הציבור, קבלו דוגמאות לתלונות:

התלונה

חברת הגיחון בע"מ (הגיחון) שלחה למתלונן דרישה לתשלום חשבונות מים עבור 12 דירות בבניין בירושלים, אף שאין לו כל קשר לבניין או לדירות. לטענת המתלונן, הוא פנה בעניין כמה פעמים לגיחון, אולם הגיחון סירבה למחוק את הרישום שלו כחייב בתשלום חשבונות המים. לטענתה, הרישום נעשה על פי נתונים שמסרה לה עיריית ירושלים, ולפיהם המתלונן רשום כמבקש היתר הבנייה של הבניין, ולפיכך אם ברצונו לבטל את דרישת התשלום כאמור, עליו לפנות לעירייה בעניין.

הבירור

הנציבות פנתה בעניין לעירייה, והועלה כי הבניין עבר הליכי הריסה ובנייה מחדש בהתאם לתמ"א 38 (2), וכי בהיתר הבנייה לביצוע העבודות בבניין נפלה טעות –  במקום לרשום בו את מספר תעודת הזהות של בעל ההיתר נרשם מספר תעודת הזהות של המתלונן, ששמו דומה לשמו של בעל ההיתר.

הבירור בגיחון העלה כי החברה רשמה על שמו של המתלונן את חשבונות המים עבור 12 דירות בבניין, על פי הנתונים השגויים שמסרה לה העירייה, זאת אף שלפי כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), התשע"א-2011, שיוך מד מים לצרכן ייעשה על פי בקשה שיגיש הצרכן ישירות לתאגיד המים. עוד העלה הבירור כי בטרם שויכו מדי המים למתלונן לא ביצעה עימו הגיחון אימות פרטים.

התוצאה

הנציבות קבעה כי הגיחון הייתה צריכה לאמת את פרטי הצרכן בטרם שויכו מדי המים למתלונן. יתרה מכך, הנציבות קבעה כי מאחר שהמתלונן פנה לגיחון וטען כי מדובר בטעות ואין לו כל קשר לבניין, היה על הגיחון לבדוק בעצמה את פרטי החיוב ואת האסמכתאות שעליהן היא התבססה, כדי לוודא שהחיוב נעשה כדין, במקום להפנות את המתלונן לעירייה לבירור העניין.

העירייה הודיעה לנציבות כי תיקנה את הטעות בהיתר הבנייה ועדכנה בהתאם את המערכות העירוניות הנוגעות בדבר ואת הגיחון.

הגיחון הודיעה לנציבות כי מחקה את רישום המתלונן כחייב בחשבונות המים של 12 הדירות בבניין. הגיחון הוסיפה כי בעקבות הבירור היא תשנה את נהליה, וייקבע בהם שבכל מקרה של שינוי צרכנים המבוסס על היתר בנייה תאמת הגיחון בעצמה את פרטי מבקש ההיתר לצורך רישומו כצרכן.

נמל התעופה בן גוריון: הבידוק הביטחוני לבעלי קוצב לב ייעשה במסלול ייעודי

התלונה

המתלוננת, בת 75, ציינה בעת בדיקה ביטחונית בנמל התעופה בן גוריון (נמל התעופה) כי בגופה מושתל קוצב לב, וביקשה כי הבדיקה הביטחונית שלה תיעשה בהתחשב בעובדה זו וכנהוג בשדות תעופה ברחבי העולם במקרים כאלה. ואולם אנשי הביטחון שאלו אותה שאלות פוגעניות ודרשו כי תציג תעודת נכה, אף שהיא אינה מוגדרת כנכה.

הבירור

הנציבות הציגה לפני רשות שדות התעופה (רש"ת) את הליקויים העולים מהתלונה, ובראשם היעדר מענה מותאם לבעלי קוצב לב בנמל התעופה, לרבות שלטי הכוונה למסלול טיפול ייעודי.

התוצאה

זמן קצר לאחר פניית הנציבות הציבה רש"ת בנמל התעופה שלטים שמפנים נוסעים שמושתל בגופם קוצב לב למסלול ייעודי שבו הם אמורים לקבל יחס אישי ולהיבדק במהירות רבה יותר, וכן הודיעה כי תנחה את גורמי הביטחון כיצד לטפל בנוסעים בעלי קוצב לב. רש"ת אף התנצלה לפני המתלוננת על עוגמת הנפש שנגרמה לה והודיעה לה כי בנסיעתה הבאה לחו"ל היא תדאג לה לליווי צמוד (ממסלול הבידוק הביטחוני ועד הכניסה לאזור החנויות הפטורות ממס). המתלוננת הודתה מקרב לב לעורכת הדין בנציבות שביררה את התלונה על הטיפול בתלונה.

השארת תגובה