בכיר ברשות ההגירה נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד ליאור סלומון עובד רשות ההגירה, אשר היה אחראי על לשכות מנהל האוכלוסין במחוז צפון ב"דסק האתיופי" ועסק בכך עד למועד מעצרו במרץ 2016. ליאור סלומון מואשם בגין עבירות שוחד ועבירות של מרמה והפרת אמונים.

הנאשם היה מוכר בקרב רבים מבני הקהילה האתיופית בישראל כבכיר ברשות ההגירה וכבעל כח והשפעה. הדבר הוביל לכך שרבים מבני הקהילה פנו אליו לקבלת סיוע בעניינים הקשורים לתפקידו.

על פי כתב האישום שהוגש על ידי עו"ד אור גבאי מפרקליטות מחוז ירושלים, הנאשם נהג לאתר נשים מסוימות מבין הפונות, המשתייכות כולן לעדה האתיופית, מרביתן גרושות או פרודות, אשר מצבן הכלכלי היה קשה, נשים שגידלו ילדים לבדן וללא עורף משפחתי בישראל ואשר ביקשוהו לפעול על מנת לסייע בהבאת בני משפחתן ארצה (באופן זמני או קבוע). הנאשם ניצל את מעמדו ואת תפקידו ובמהלך השיחות שקיים עם הנשים, הרבה לספר בדיחות בעלות אוריינטציה פסולה על מנת לשוות לשיחה אופי אישי ואף בחלק מהמקרים ניהל עם הנשים שיחות פסולות. בהמשך לשיחות, יזם הנאשם מפגשים עם הנשים בביתן, בבית מלון או בחדרי אירוח (צימרים). במהלך מפגשים אלו נטל הנאשם את כבודן של הנשים. המגעים הפסולים שקיים הנאשם עם הנשים והשיחות הפסולות ששוחח עמן, נדרשו והתבקשו על ידו, ובמקרים רבים אף סופקו לו בעקבות כך, וזאת תמורת הפעולות הקשורות בתפקידו, שעשה או שיעשה בעתיד עבורן כדי לקדם את בקשותיהן וכן תמורת הטייתו למשוא פנים לטובת הנשים בדרך כלל.

בחלק מן המקרים, טיפל הנאשם בבקשות הנשים במסגרת תפקידו, על אף קשריו האישיים עמן, כשהוא מצוי בניגוד עניינים ותוך סטייה מן השורה. על אף הימצאותו בניגוד עניינים, הנאשם לא ציין בכתב או בעל-פה בפני הממונים עליו או בפני עובדי רשות ההגירה כי הוא נמצא בקשרים חבריים עם הנשים או כי הוא מייעץ להן בבקשות, ולא ביקש להעביר את הטיפול לגורם אחר. בחלק מן המקרים, חרג הנאשם בסיועו האמור מן הנהלים אליהם היה כפוף כעובד הרשות.

כתב האישום מפרט שבעה מקרים בהם הנאשם קיים מגעים פסולים, שיחות פסולות או ביקש לקבל דבר פסול תמורת פעולות הקשורות בתפקידו, שעשה או שיעשה בעתיד כדי לקדם את בקשותיהן וכן תמורת הטייתו למשוא פנים לטובת הנשים בדרך כלל. העבירות המיוחסות בכתב האישום בוצעו משנת 2008 ועד למועד מעצרו במרץ 2016.