ראובן קרופיק: יו"ר חדש לדירקטוריון בנק הפועלים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בישיבת דירקטוריון בנק הפועלים, החליט הדירקטוריון לבחור בראובן קרופיק כיו"ר דירקטוריון הבנק.

מינויו של ראובן קרופיק כיו"ר דירקטוריון הבנק כפוף לאישור הפיקוח על הבנקים.

רקע אישי:
ראובן קרופיק, בן 69, נשוי ואב לשניים, בעל תואר ראשון במדעי החברה בהתמחות בכלכלה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית ירושלים, ותואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב.

קרופיק מכהן כדירקטור חיצוני (בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 301 של הפיקוח על הבנקים) בבנק הפועלים החל מיום 18 בפברואר 2016, והחל מיום 9 ליוני 2020 הינו ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון. קרופיק מכהן כיו"ר ועדת אסטרטגיה ופיתוח עסקי של הדירקטוריון וכן חבר בוועדות טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית, אשראי, ממשל תאגידי ומחזיקי עניין, ניהול ובקרת סיכונים, וכן בוועדה למעקב אחר יישום ההסדרים של הבנק עם הרשויות האמריקאיות.

מר קרופיק כיהן בעבר כמנכ"ל בכלל תעשיות ביוטכנולוגיה, יזם ומנכ"ל חברת אר.די.סי בע"מ וכן כמרצה מן החוץ בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב.