בויז'ניץ' החליטו: בר מצוה מרכזית

"להפוך את הלימון ללימונדה" המשפט שנאמר בויריאציות שונות במהלך תקופת הקורונה, קיבל משמעות מיוחדת, בשמחת הבר מצווה שנערכה לתלמידי כיתה ח' בתלמוד תורה ויז'ניץ אלעד. אותם תלמידים שלא זכו לבר מצווה 'רגילה', לאור התפשטות נגיף הקורונה והוראות משרד הבריאות, זכו לחוויה מרוממת, רוחנית ומעצימה, בדמות שמחת בר מצווה מרוכזת וכללית בהשתתפות תלמידי הכיתה, בחורי הבר מצווה, הוריהם והצוות הרוחני.

לאחר כחודשיים בהם לא שהו התלמידים בבית תלמודם, ולאחר ששבו ב"ה בבריאות הגוף והנפש לחבוש את ספסלי בית התלמוד תורה, נוכחו המלמדים המסורים והיקרים לדעת כי ישנה כמות נכבדה של תלמידים המרגישים שיומם הגדול, יום היכנסם לנועם עול תורה ומצוות, עבר ביבשות, וחסרה להם השמחה הגדולה שערכו חבריהם. לאור כך יזמו בהנהלת המוסדות לתת 'פיצוי' לתלמידים אלו, כאשר גם הם לא מאמינים ששמחת הבר מצווה המרכזית תעבור בהרבה את החוויה של שמחת בר מצווה רגילה.

כך יצאה לה לדרך השמחה הגדולה, כאשר הזמנות נשלחו להורים היקרים ולחברי חתני הבר מצווה, שכבר ציפו מאוד לשמחה הגדולה, בשעה המיועדת באו והתאספו להם תלמידי המכינה לישיבה קטנה בראשות הרמי"ם הרב יחיאל פוירשטיין והרב אלימלך שכטר באולם השמחות "היכל הכינוסים".

התלמידים התיישבו סביב שולחנות ערוכים שהוכנו בפאר והדר ובטוב טעם והחלו בהשמעת פרקי שירה וזמרה לרגל המעמד הנשגב, כאשר ההורים היקרים משתתפים אף הם בשיר ושבח הלל והודיה לה' יתברך על כל הטוב אשר גמלם והגיעם לזמן הזה, אימהות החתנים גם הן היו שותפות לרגשי הקודש במעמד והסבו סביב שולחנות ערוכים בעזרת הנשים.

את דבר הנהלת המוסדות אשר נטלה את חסותה על האירוע נשא המנכ"ל חיים מאיר כץ הי"ו, שעמד על דברי רש"י עה"פ "וראיתם את הארץ מה הוא" וז"ל "יש ארץ שמגדלת גבורים ויש ארץ שמגדלת חלשים", בדבריו הרחיב על עבודת האדם להיות גיבור הכובש את יצרו, בנוסף הביא מספרים הרמז "בא יבא ברנה נושא אלמתיו" יב"א בגימט' י"ג, שבא יבא שנת הי"ג אזי 'ברנה' מתוך רנה ושמחה מקבלים עול מלכותו יתברך.

דברי הדרכה לבחורי הבר מצווה נשא המנהל יאיר זכריה ורטהימר, בדבריו עמד על ההקשר בין חטא המרגלים, לחגיגת בר המצווה, באמרו כי המרגלים אמרו שהארץ היא אמנם טובה אך יש בה גם אתגרים וקשיים שונים שאולי לא יוכלו לעמוד בזה. כך גם בחורי הבר מצווה עומדים הם לקראת עלייתם לשיבה וקבלת עול המצוות, אמנם דברים טובים הם, אך הם גם טומנים בחובם אתגרים מרובים. אך אל להם לתלמידים להתרפות מן העבודה אלא צריכים הם לעלות במעלות התורה והיראה.

לאחר ריקודים של מצווה ושמחה, ברכו התלמידים ברכת המזון והתפזרו לבתיהם, כאשר הם מביעים את תודתם לשותפים בארגון המסיבה, מנהל המשרד ואב לאחד מחתני הבר מצוה בערל אשר הי"ו, אחראי התלמוד תורה יהודה כהנא הי"ו וצוות מזכירות הת"ת. התלמידים ציינו כי הם זכו להשתתף במהלך השנה בשמחות רבות של בר מצווה אך לשמחה גדולה כזו עדיין לא זכו.

השארת תגובה