הגר"ח קנייבסקי: להתארס עד ראש השנה

בדברי ברכתו אמר מרן: "התורמים למגבית 'קופת העיר' עבור כלות עניות בסך 513 ש"ח יזכו בזכות כח הצדקה והתפילה מידה כנגד מידה להתארס עד ראש השנה תשפ"א"

הגרח קנייבסקי בירושלים, צילום דוד זר (125)
הגרח קנייבסקי בירושלים, צילום דוד זר (125)

במהלך היסטורי נדיר ומיוחד, מודיעה "קופת העיר", כי לאור הביקוש הרב לישועה בזיווג הגון בעמוקה, והצורך המקביל לסייע לכלות עניות שאין להם את צרכי החתונה, יקיים הגרמ"ש אדלשטיין בחצות הלילה של יום הילולת התנא רבי יונתן בן עוזיאל, מעמד תפילה והתרת קללות בעמוקה לפי הסדר וכח התפילה שקיבל מאביו הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל. במעמד יעתיר הגרמ"ש אדלשטיין לזיווג הגון במהרה ולהסרת הקללות והמניעות עבור כל התורמים לכלות העניות ש'קופת העיר' מנסה לדאוג להם לרגל חומרת מצבם הי"ר.

לקראת מעמד התפילה והתרת הקללות, התבטא מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי בברכה מפורשת וחסרת תקדים וברך את כל השותפים להצלת הכלות העניות ש'קופת העיר' פתחה במגבית הצלה עבורם, כשהוא מברך "לזכות להתארס עד ראש השנה תשפ"א".

במענה לשאלת 'קופת העיר' על דרכי ההשתדלות בעבור אלפי הבקשות לישועה המתדפקים על דלתות הקופה, ובפרט הבקשות לזיווגים הגונים לקראת יום היארצייט של התנא יונתן בן עוזיאל בעמוקה.

בדברי תשובתו אמר מרן שליט"א: "התורמים למגבית 'קופת העיר' עבור כלות עניות בסך 513 ש"ח, ובצירוף תפילת הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א במעמד התרת קללות בעמוקה וכפי שקיבל מאביו מרן הגר"י אדלשטיין זצ"ל, יזכו בזכות כח הצדקה והתפילה מידה כנגד מידה להתארס עד ראש השנה תשפ"א".

בתפילות המיוחדות להתרת הקללות יזכו להשתתף כל התורמים ומסייעים למגבית הצלה ש'קופת העיר' מקיימת עבור כלות עניות שמצבם דחוק במיוחד, ואין להם את צרכי הנישואים.

סדרי התפילות בעמוקה מתקיימים על פי הדרכתו האישית של רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל, שעמד בראשות התפילות בחיי חיותו ואף כתב מכתב מיוחד: "ראה ראיתי את סדרי התפילות של ת"ח שלוחי קופת העיר בציון הק' יונתן בן עוזיאל והכל עשוי בדקדוק ולתועלת הרצויה לעורר רחמים וחסדים לקבל בקשותיהם של התוקמים לקופה הנכבדה מאוד מאוד, והשי"ת יקבל ברחמים וברצון את התפילות".

שמות למעמד התפילה והתרת הקללות ע"י הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א, ניתן להעביר ל"קופת העיר", במוקד שבבית מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א רח' רשב"ם 23 בני ברק, במוקדי הקופה או במוקד הטלפוני 1800-39-47-47.

3 תגובות
  1. מידה כנגד מידה – מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי: "התורמים עבור הכלות היתומות יזכו להתארס עד לר"ה תשפ"א". כנסו:
    https://www.kupat.org.il/project/305?source=104

  2. שלום האם יש לכם חשבון פיפאל להעברת התרומ נא לשלוח לי תשובה לאימל תודה מישאל זכרי

השארת תגובה