בית הנשיא: אחד העובדים נדבק בקורונה

עובד בית הנשיא נדבק בקורונה, טרם ידוע האם הנשיא ריבלין יידרש להיכנס לבידוד