קורונה: העובדים החרדים לקו בכפליים

פילוח מושבתים מעבודה לפי מאפיינים דמוגרפיים חושף ששיעורי ההשבתה בציבור החרדי גבוהים בכ-8% משאר האוכלוסייה • סמנכ"ל 'קרן ק.מ.ח' עו"ד אברהם יוסטמן: "הממשלה צריכה להתמקד בהחזרה מהירה ויעילה"

%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%9e%d7%9f
%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%9e%d7%9f

משבר הקורונה הקשה שפקד את המשק, הוביל למציאות חדשה בשוק התעסוקה שכמותה לא ראינו בשנים האחרונות. גם לאחר החזרה לשגרה, נתוני שירות התעסוקה ממשיכים להציג בעיית אבטלה קשה. למרות מאמצי השנים האחרונות להגביר את מספר החרדים המשתתפים בשוק התעסוקה, דו"ח חדש של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר קובע כי שיעור ההשבתה בקרב האוכלוסיה החרדית גבוה משמעותית משאר האוכלוסיה.

המסמך החדש של אגף הכלכלן הראשי באוצר סוקר את המאפיינים של העובדים שהושבתו במשבר הקורונה, את פערי השכר בין המושבתים והמועסקים והסיכוי של עובד להיות מושבת. מהפרסום עולה כי בעוד שיעור ההשבתה באוכלוסיה החרדית עמד על 27%, בקבוצת הגיל המקבילה בשאר האוכלוסיה עמד רק על 19%. גם בהשוואה בין נשים חרדיות לנשים שאינן חרדיות קיים פער גדול בין נשים חרדיות שהושבתו לנשים משאר האוכלוסיה.

עוד עולה מהדו"ח, כי הסיבות לשיעורי ההשבתה הגבוהים יחסית באוכלוסייה החרדית קשורים בין היתר למאפיינים כמו רמת ההשכלה ותמהיל ענפי התעסוקה. הנתונים מצביעים כי 89% מהעובדים (מכלל האוכלוסייה) שהושבתו במהלך הקורונה הם ללא תואר אקדמי ושיעור ההשבתה של עובדים מהציבור החרדי גבוהים משמעותית מהממוצע בכלל האוכלוסייה ללא קשר לרמת ההשכלה שלהם.

גם בקרב משקי בית עם שני מושבתים, קיים פער משמעותי של השבתה בקרב העובדים מהציבור החרדי. בעוד בקרב האוכלוסיה היהודית שאינה חרדית מספר משקי הבית עם שני מושבתים עומד על כ- 19% מסך משקי הבית המושבתים; בקרב האוכלוסייה החרדית שיעור משקי הבית עם שני מושבתים, מגיע ל- 28% ברמות ההכנסה הנמוכות ויורד רק עד 12% ברמות ההכנסה הגבוהות ביותר.

סמנכ"ל קרן קמ"ח עו"ד אברהם יוסטמן הגיב לדו"ח ואמר: "נתוני ההשבתה והתעסוקה בתקופת המשבר מוכיחים את מצב החירום התעסוקתי שאנו נמצאים בו ביחס לציבור החרדי. אחרי שנים של התקדמות משמעותית, אנחנו נסוגים לאחור ונאלצים להתמודד עם סטטיסטיקות חדשות וכואבות.

מאידך, משבר הקורונה עשוי גם להיות הזדמנות נדירה לצמצום הפערים הדיגיטליים והגברה משמעותית של ההכשרה המקצועית בציבור החרדי. בעת החירום הכלכלית הזאת, ממשלת ישראל חייבת לפעול בשיתוף פעולה עם הגופים הפועלים לשילוב החרדים בתעסוקה, כדי להתמקד בהחזרה מהירה ויעילה של כמה שיותר עובדים חרדים לשוק התעסוקה ולמשרות איכותיות".

השארת תגובה