הנתונים זרמו: הכלכלה בשפל של 20 שנה

בגלל הקרורונה: כמיליון וחצי ישראלים נעדרו מהעבודה באפריל – 39% מהמועסקים • הענפים שבהם אחוז ההיעדרות היה הגבוה ביותר: שירותי אירוח ואוכל, ואמנות ובידור

כסף
כסף
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מנתונים שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי הצמיחה במשק ירדה ברבעון הראשון של שנת 2020 ב-7.1% לעומת הרבעון הראשון של 2019 .

מדובר בירידה החדה ביותר בצמיחה ב-20 השנים האחרונות והיא מיוחסת בעיקרה למשבר הקורונה.

הצניחה בצמיחה מגיעה לאחר עלייה של 4.6% ברבעון הרביעי של שנת 2019.

עוד עולה מנתוני הלמ”ס, כי 1,527,900 ישראלים, שהם כ-39% מהמועסקים בישראל – נעדרו מעבודתם במהלך חודש אפריל בעקבות משבר הקורונה.

מדובר באנשים שלא עבדו אך עדיין אינם מוגדרים מובטלים, לפי הגדרות הלמ”ס.

מדובר בעלייה של 13% ביחס לחודש מארס, שבו 26% מהישראלים המועסקים נעדרו מעבודתם בעקבות הקורונה. באפריל גדל מספר המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע או חלק מהשבוע ב-831 אלף לעומת מארס – לא כולם בעקבות נגיף הקורונה.

מספר השכירים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע או חלק מהשבוע באפריל 2020 הגיע ל-2.165 מיליון (לעומת 1.456 מיליון במארס).

האחוז הגבוה ביותר של המועסקים שלא עבדו בגלל הסיבות שקשורות לנגיף קורונה היה בענפים הבאים: שירותי אירוח ואוכל (78.7%), אמנות, בידור ופנאי (73.9%), שירותים אחרים (69.7%), חינוך (54.3%), פעילויות נדל”ן (51.0%). האחוז הגבוה ביותר של המועסקים שנעדרו מעבודתם בגלל סיבות שקשורות לקורונה היה במקצועות: עובדי מכירות ושירותים (56.6%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה (45.5%), פקידים כלליים ועובדי משרד (43.7%), עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים (43.1%).

ההוצאה לצריכה פרטית שנפגעה קשה מאוד מנגיף הקורונה ירדה ב-20.3% ברבעון הראשון של שנת 2020 בחישוב שנתי (5.5% בחישוב רבעוני), שפירושו ירידה של 21.7% בהוצאה לנפש.

הירידה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון הראשון של 2020 משקפת ירידה של 14.6% בצריכה פרטית שוטפת לנפש (ההוצאות למזון, משקאות וטבק, לשירותים אישיים, לדיור, לדלק וחשמל לאחזקת בית, ולמוצרי תעשייה לצריכה שוטפת) :

ההוצאה לצריכת השירותים השונים לנפש ירדה ב- 33.8% בחישוב שנתי (9.8% בחישוב רבעוני) השפעת נגיף הקורונה הביאה לירידות גבוהות במיוחד בשירותי ההובלה (הן בארץ והן בטיסות לחו”ל), בשירותי האירוח ובשירותי התרבות והפנאי.

מנגד הסעיף היחיד שרשם עלייה משמעותית בצריכה הפרטית לנפש הינו צריכת המזון המשקאות והטבק שעלה ב- 5.8% בחישוב שנתי ברבעון הראשון השנה.

השארת תגובה