הערבים וליברמן מתגוששים: 'מעמד האשה'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מחלוקת בין הרשימה המשותפת וישראל ביתנו סביב השאלה מי זכאית לבחור את הוועדה השלישית, מתוך ארבע, שקיבלה האופוזיציה. – מעכבת את הקמת וועדות הכנסת.

יש עתיד, כמפלגה הגדולה באופוזיציה, בחרה את הוועדה לביקורת המדינה. הרשימה המשותפת, השנייה בגודלה, בחרה את הוועדה למיגור האלימות במגזר הערבי. ישראל ביתנו, המפלגה השלישית בגודלה, ביקשה לקחת את הוועדה לקידום מעמד האישה, אלא שברשימה המשותפת דורשים גם את הוועדה הזו לעצמם, לחלק הראשון של הרוטציה.