דרישה: לפתוח ישיבות ובתי כנסת

החרדים דורשים: בתי כנסת, ישיבות וכוללים בכל מקום – ו"לא רק במתווה מגביל" • דורשים לחדש את התחבורה הציבורית, "כדי לאפשר לאלפי עובדים חרדיים להגיע שוב למקומות עבודתם"

חגיגות הנצחון ביהדות התורה
חגיגות הנצחון ביהדות התורה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

סיעת יהדות התורה פנתה לראש הממשלה, ל”שרים הנוגעים בדבר” ולמועצה הלאומית לבטחון, להכליל במסגרת החזרה לשיגרה של המשק, גם את פתיחת בתי הכנסת, פתיחת הישיבות וחידוש התחבורה הציבורית לערים, לישובים ולשכונות חרדיות ברחבי הארץ – בכפוף להנחיות ולכללים שייקבעו.

“לנוכח העובדה שבימים האחרונים נקבעו כללים חדשים, ניתנו הקלות רבות בנושאים ובשטחים שונים, אין ספק שיש לקבוע זאת גם לגבי בתי כנסת, ישיבות ותחבורה ציבורית לשכונות וערים חרדיות, והכל בהתאם לכללים ולהנחיות שייקבעו”, נאמר בהודעת הסיעה.

הסיעה הדגישו: “בראש ובראשונה יש לאפשר פתיחה מיידית של בתי הכנסת, כדי לאפשר ליהודים בכל מקום להתפלל כראוי ב’בית מקדש מעט’ ולא כפי שנאלצו להתפלל עד כה, מחוסר ברירה, במרפסות ובשטחים פתוחים.

“כמו כן, בשעה שמוסדות החינוך החלו לפעול בכל מקום, כולל כפרי נוער וכדומה, הגיעה השעה לאפשר פתיחת הישיבות והכוללים בכל מקום, ולא רק במתווה מגביל, שלא מאפשר את הפעלתם המעשית בכל המקומות”.

במסגרת החזרה לשיגרה מבחינה כלכלית, קוראים חברי הכנסת של יהדות התורה לחדש את התחבורה הציבורית לערים, ישובים ושכונות חרדיות, כדי לאפשר לאלפי עובדים ועובדות חרדיים, וכן לצוותי הוראה ולתלמידים רבים המשתמשים בתחבורה הציבורית, להגיע שוב למקומות עבודתם ולימודיהם – דבר שנמנע מהם כאשר התחבורה הציבורית במקומות מגוריהם פועלת עדיין במתכונת מצומצמת מאוד ובחלק מהמקומות טרם הופעלה בכלל.

“חברי הכנסת של סיעת יהדות התורה הודיעו כי יפנו בדחיפות אל ראש הממשלה ואל השרים הנוגעים בדבר, שרי הבריאות, האוצר, החינוך, והתחבורה, כדי לבצע ללא דיחוי את פתיחת בתי הכנסת והישיבות וחידוש התחבורה הציבורית בכל מקום ברחבי הארץ, בכפוף להנחיות ולכללים שייקבעו”, נאמר בהודעה.

השארת תגובה