מנכ"ל משרד הבריאות בדק בבתי המלון

משה בר סימן טוב ניצל בילוי משפחתי במכתש רמון כדי לבדוק איך נראית בשטח חזרת המלונות לשגרה בתנאי קורונה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט