שמגר: 238 נפטרים מחו"ל

על פי הנתונים עלייה משמעותית של עשרות נפטרים ביחס לחודש דומה בשנה שעברה וביחס לחודשים שקדמו למגיפת הקורונה. על פי המספרים בבית הלוויות שמגר טיפלו בהבאתם למנוחת עולמים של כ-238 נפטרים ר"ל

שמגר
שמגר
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

המספרים קשים וכואבים: הנתונים של בית הלוויות שמגר מספרים את הטרגדיה הקשה של מגפת הקורונה. עשרות נפטרים מן המחלה בחודשיים האחרונים זאת לצד עלייה במספרם של הנפטרים באופן כללי במחוז ירושלים בתקופה זו. ידיהם של כלל העוסקים במלאכה חברות הקדישא, עובדי בית הלוויות, אנשי מועצת בתי העלמין היו לדאבון הלב עמוסות עבודה בשבועות האחרונים בטיפול אף בשעות לא שעות בנפטרים והבאתם למנוחת עולמים.

על פי הנתונים נרשמה עלייה של עשרות נפטרים ביחס למספרים בחודשיים אלו בשנים קודמות. כך למשל בחודש אפריל בשנה שעברה טיפלו בבית הלוויות שמגר ב-123 נפטרים לעומת 238 נפטרים בחודש זה השנה שבתוכם נכללים עשרות נפטרי הקורונה.

בשורה של ישיבות שהתקיימו בהשתתפות צוריאל קריספל מנכ"ל מועצת בתי העלמין , יצחק גלבשטיין מנכ"ל חברה ק'דישא הראשית והכללית פרושים ירושלים, יצחק הנאו מנהל האגף למבני דת בעיריית ירושלים וחיים איזנבך מנהל בית הלוויות שמגר, נקבעו נהלי העבודה שהנחו את הצוותים בטיפול בנפטרים משלב ההגעה של הנפטרים אל בית הלוויות ועד לסיום הלוויות.

בישיבות הוחלט כי בית הלוויות שמגר יעבור לעבודה במצב חירום עם אגף נפרד לטיפול בנפטרי הקורונה. שאר האגפים בבית הלוויות המשיכו לפעול כרגיל בהתאם להנחיות משרד הבריאות לכלל האוכלוסייה. הצוותים שטיפלו בנפטרים קיבלו הדרכה מפורטת של משרד הבריאות להגנה על שלומם בעת הטיפול בנפטרים. כל העת שהה בשמגר נאמן בטיחות של משרד הבריאות שתפקידו היה לוודא את היישום של הכללים המחמירים שנועדו למנוע את התפרצות המגיפה.

יצחק גלבשטיין מנכ"ל חברה קדישא הראשית והכללית פרושים ירושלים ואחראי על קבורת חירום מטעם המדינה במחוז ירושלים: 'אני מודה לכל עובדי חברות קדישא ולמנהל בית הלוויות שמגר חיים איזנבך שעשו עבודת קודש מסביב לשעון על מנת לדאוג שכל סדר הבאת הנפטרים יעשה על פי כל כללי ההלכה ושמירת המנהגים תוך הקפדה יתירה על כל הוראות משרד הבריאות.

צוריאל קריספל מנכ"ל מועצת בתי העלמין ירושלים: 'הקורונה הציבה לפתחנו אתגר לא פשוט. תגברנו את צוות העובדים בבית ההלוויות העירוני שמגר, ובזכות שיתוף הפעולה עם חברות הקדישא ועיריית ירושלים הצלחנו לעמוד במשימה ובאחריות הגדולה שנפלה בחלקנו. אני חייב להעלות על נס את המנהל המסור של בית הלוויות חיים אייזנבך שעשה לילות כימים כפשוטו והדיר שינה מעיניו לילות רבים כדי לתת טיפול מסור ואת הכבוד הראוי לכלל הנפטרים הרבים לצערינו. לפנינו אתגרים לא פשוטים כלל וכלל מציין קריספל, שידרוג בית ההלוויות, או לחילופין הקמה של בית לוויות חדש הוא דבר מחוייב המציאות כדי שיהיה גדול מכובד, מכבד ומודרני, בימים אלו אנו שוקדים על הכנת תכניות לפתרון בעיות הקבורה הקשות בירושלים הן לטווח הקרוב דהיינו, לחמש השנים הקרובות, והן לשנים רבות קדימה בטווח של שנת 2040, אני תקווה שלקראת אישור ההסכם הקואליציוני נפעל ביחד עם נציגי הציבור להשגת תקציבים נוספים לשיפור התשתיות של הקבורה בירושלים בדגש על קבורת שדה'.

יצחק הנאו מנהל האגף למבני דת בעיריית ירושלים: 'בזכות שיתוף הפעולה בין העירייה לכל הגורמים האחראים על בית הלוויות שמגר הצלחנו לעמוד במשימה הגדולה של שמירה על כבוד הנפטרים והקפדה על כל הוראות בריאות הציבור . תקופה עמוסה וקשה זו נתנה ביטוי חריף לצורך למצוקת קבורת השדה ולצורך באיתור חלקות לקבורת שדה כרצון רוב הציבור וכפי המסורת, אנו נמשיך במאמץ ובטיפול הנדרש עד למתן הפתרון כראוי. אנו תקווה כי בקרוב בית הלוויות יחזור לפעילות רגילה'.

השארת תגובה