פיקוח נפש, אין הבדל בין יחיד לרבים

מתפללים מחוץ לציון התנא רבי שמעון בר יוחאי
מתפללים מחוץ לציון התנא רבי שמעון בר יוחאי
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

הרבי ה"נחלת דן" ממודז'יץ זיע"א הסביר פעם לחסידיו הסבר נפלא מדוע בחטא העגל בקשו אותם יהודים דוקא עגל שינהיג אותם, הרי אם כל כוונתם היתה לבקש מנהיג במקום משה רבינו- היו צריכים לחפש אדם מתאים לתפקיד ומדוע דוקא עגל? אלא, הטעים הרבי זיע"א באוזני חסידיו, אותם יהודים לא חפשו מנהיג שיורה את דרכם. ההיפך הוא הנכון- הם חיפשו דמות שהם יוכלו לומר לה מה לעשות!! ולזה הם מצאו מתאים דוקא עגל!!! אין חלילה בשורות הבאות כדי להשוות מישהו לחוטאי העגל רח"ל ואפילו לא בכדי להטיף מוסר, אלא אך נקודה קטנה למחשבה.

תמיד ידענו ואף גדלנו על כך כי הנושא של אמונת צדיקים הוא נושא שפעמים נשגב מבינתנו וכמו שנאמר בתורה "לא תסור… ימין ושמאל" אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין.

בכל התלבטות ובכל שאלה ואף בשאלות של פיקוח נפש, תמיד, מי שיכריע לכאן ולכאן יהיה הצדיק אליו משתייכים ואשר אליו מפנים כל שאלה והתייעצות. פעמים רבות כרוך הדבר בויכוח ואף התנגדות מוחלטת לדברי הרופאים, כי אכן מאמינים אנו שהצדיק הוא השליח משמיים ודבריו הם בבחינת "צדיק גוזר והקב"ה מקיים".

וממש לפני שניגש לנקודה עצמה, מן הראוי להביא עובדה שהייתה אצל אחד מגדולי האדמו"רים זיע"א. כאשר ניגש אליו חסיד וביקש עצה וברכה לעניין מסוים. הרבי השיב לו מיד תשובה חד משמעית. יתכן והתשובה לא מצאה חן בעיני החסיד שהתכונן ככל הנראה לתשובה מסוג אחר והוא ניסה להסביר לרבי בכל זאת… ואז אמר לו הרבי משפט שנתן לו קצת הבנה באמונת צדיקים: "האם תרצה לשמוע תשובה שלי או תשובה מן השמיים"? שאל אותו הרבי. בכך הבין החסיד כי רבי אינו יועץ או "מבין בתחום", אלא שליח לענות תשובות משמיים. וגם כאשר התשובה איננה מסתדרת בדיוק עם ההבנה שלנו. וכך גם בכל הנהגות גדולי הדור.

לאחרונה, בצל אירועי התקופה, נחשפנו לתופעה של נערי תקשורת והוגי דעות למיניהם שהתחילו לחלק ציונים למנהיגי הדור. מנהיג קהילה שיסטה מעט ממה שהם מצפים לו, יזכה לקיתונות של ביקורת ואף השמצות ברחבי המדיה ובדרך כלל מדובר בנערים וצייצנים שהנושא של אמונת צדיקים מעולם לא דרך על מפתנם.

אבל הבעיה העיקרית היא לא בהם, הם עושים את מלאכתם. מלאכת הלכלוך והארס כרגיל. הבעיה היא בחלק גדול מהציבור שקונה את הדברים ומעביר ביקורת כפי ראות עיניו. כאילו חלילה מדובר בזלזול בפיקוח נפש מצד אותם מנהיגי הדור. הרי אם אין די בסמכותם של מנהיגים לקבוע בענין האקטואלי של פיקוח נפש, מדוע שנסמוך עליהם בכל שאלה אחרת של פיקוח נפש?!

וההבדל בין יחיד לרבים אינו קיים בשאלה של פיקוח נפש שהרי כל יהודי הוא עולם מלא!

בכל ההסטוריה של מדינת ישראל, תמיד ידעו כי בשאלות קשות וגורליות, את המילה האחרונה יגידו גדולי הדור. ראשי ממשלות ומנהיגי המדינה נשענו לא מעט על הכרעותיהם של צדיקי הדור. וגם ובעיקר כשהיה מדובר בשאלות פיקוח נפש של המונים ובעצם של מדינה שלימה!!!
ודוקא אנחנו שגדלנו על האמונה הזו של "ויאמינו בד' ובמשה עבדו" כשיגיע הדבר למצה נשגב מהבנתנו, ניתן לעצמנו ליפול בזה???

וכאן כדאי להדגיש דבר חשוב ביותר. הרי מאז קום המדינה התנהלו ויכוחים סוערים בין היהדות החרדית לראשי המדינה בענין גיוס בני הישיבות לצבא ההגנה לישראל. ותמיד הטיעון המרכזי של היהדות הנאמנה היה סביב הנושא של "תורה מגנא ומצלא". בכל הזדמנות, בעבר ובהווה תמיד מסבירים לציבור הכללי כמה שלימוד התורה הוא חשוב ויש בו את הכח להגן על עם ישראל ומדוע שלא נסמוך אנחנו בעצמנו על גדולי ישראל שמבינים קצת יותר מאיתנו ב"אותיות הקטנות" ובשאלות של פיקוח נפש. ואין חלילה בשורות אלו כדי להתערב בפסקים שונים של גדולי ישראל, כל אחד כבודו במקומו מונח- ועפר אנחנו תחת כפות רגליהם!!! להיפך- דוקא בגלל זה אנו אמורים לכבד את דעתו של כל רב או אדמו"ר. גם בענין פתיחת ישיבות או החלטה על סגירתן וכדו'. וכמובן ינהג כל אחד כמצות רבו.

ונקודה נוספת למחשבה, כשהתקשורת הכללית ועימה רבים מהציבור הכללי הפנו חיצים נגדינו בענין ההדבקה באזורים החרדיים נזעקנו כולנו כנגד ההסתה וההשמצות ויצאנו בחירוף נפש להגן על עצמנו ובצדק!!! אך מדוע כשמדובר בקהילות מתוך הציבור שלנו, ניתן לעצמנו לרדת לרמה הזו?!

צריך לדעת ולהפנים כי בכל ויכוח ובכל פולמוס המתנהל בציבור החרדי, תמיד אבל תמיד, מנהיגי וצדיקי הדור צריכים להשאר מחוץ לטווח! תחום שהוא קודש קודשים ואין לנו רשות להרהר וודאי שלא לסתור ולהביע דעה!

אם בשעת מבחן אמיתי לא נאמין בזה בכל ליבנו, לא נוכל להנחיל ערך מקודש זה לדורות הבאים. את האמונה בצורתה המקורית ללא כחל ושרק.

ושוב! נקודה למחשבה בלבד!

תגובה אחת
  1. והכרית את הקוצים אדונינו בר יוחאי!!

    אלפי העולים לציון התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר תש"פ הכריזו מצפון נפשם: גם 'מנהיגי הממשלה הכופרנית' תתביישו לכם! תתכונו להעונש והמפלה המחכה לכם ישר מרבי שמעון זי"ע

    רבי שמעון עוד ינקום בכם לדרעון עולם!

    כל אלו שפגעו בשמחת רשב"י ורדיפת היהודים העולים לציונו במסי"נ (כולל החרדים המזוייפים ורבניהם המלקקים אותכם) ייענשו מן השמים בכל מיני עונשים חמורים מחרידים שיתקדש שם שמים ברבים!

השארת תגובה