מחולל המהפכה הספרדית בבני ברק

הלך לעולמו מקים ומייסד מוסדות תורה לבני התורה הספרדים הגאון רבי יהודה זיאת זצ"ל • תלמידיו נפרדים מדמות המופת שחולל את המהפכה הספרדית לפני קרוב ליובל שנים

הרב זיאת, צילום משה אשכנזי
הרב זיאת, צילום משה אשכנזי
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

אבל כבד בעיר בני ברק עם הישמע הבשורה הקשה על הסתלקותו לשמי מרומים של הרה"צ רבי יהודה זיאת זצ"ל מקים ומייסד תלמוד תורה 'שתילי זיתים' וישיבות 'משכנות הרועים' ו'יסודות' שהלך לבית עולמו ביום חמישי האחרון והוא בן 85 בהסתלקותו.

בתחילת שבוע שעבר חש הרב זצ"ל ברע ואושפז בבית החולים שיבא בתל השומר. לקראת סוף השבוע חלה הידרדרות במצבו כאשר גדולי ישראל קראו לזעקה ותפילה עבור מי שהקים דור של תורה בארה"ק, אך ביום חמישי האחרון למגינת בני משפחתו ואלפי תלמידיו, השיב את נשמתו לבוראו כאשר סביב מיטתו שוהים בניו וחתניו הרבנים שליט"א.

השמועה על הסתלקותו התפשטה כאש בשדה קוצים לאלפי תלמידיו אשר זכו לינוק ממנו תורה ויראה במוסדותיו תלמוד תורה שתילי זיתים בבני ברק, אך לנוכח המצב והתפשטות נגיף הקורנה נאלצו תלמידיו להאזין למסע הלוויה דרך כלי התקשורת.

רבנים גדולי תורה, ראשי מוסדות בארץ ובעולם ביכו את לכתו של מי שחולל מהפכה של תורה וחסד בציבור הספרדי מלפני קרוב לחמישים שנה.

בהודעת אבל שפרסמה תנועת ש"ס נכתב: "תנועת ש"ס ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה בראשות גדול הדור מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, יו"ר התנועה הרב אריה דרעי, נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את פטירתו של האי גברא רבא, מקים עולה של תורה בבני ברק, איש החינוך החזון והמעש, שייסד מוסדות מפוארים לבני הציבור הספרדי התורני וגידל דורות של תלמידים על מבועי התורה והיראה בדרך הסלולה. מועצת חכמי התורה ותנועת ש"ס אבלים יחד עם אלפי תלמידיו ובוגריו וכל בית ישראל על האבדן הגדול לעולם התורה והחינוך, ומשגרים תנחומים כנים למשפחתו המעטירה ומן השמיים ננוחם אכי"ר".

גם ביהדות התורה ראו ברב זצ"ל כמי שהרים קרנה של תורה בארץ בכלל ובעיר בני ברק בפרט, בהודעה שכתב ח"כ יעקב אשר, ספד: "הרב יהודה זיאת זצ"ל, היה מדמויות ההוד וההדר של העיר בני ברק שבדמותו הקרין על כל סביבתו, איש ירא ה' וישר דרך ממקימי עולם התורה והחינוך של בני הישיבות מעדות המזרח. זכרון דמותו האצילה המאירה והנבונה ומסירות נפשו הם מופת ודוגמה לרבים שצועדים בדרכו".

מסע הלווייתו של הגר"י זיאת נערכה בשעות הצהרים של יום חמישי מבניין מוסדות שתילי זיתים בבני ברק, שם ספדו לו בניו וחתניו הרבנים הממשיכים בדרכו, שביכו על האבדה הגדולה, משם המשיך מסע הלוויה לכיוון הר המנוחות שם נטמן.

הגאון הרב יהודה זיאת זצ"ל הקים אימפריה של תורה – תלמוד תורה הספרדי המובחר ביותר בבני ברק, 'שתילי זיתים', המונה למעלה מאלף ילדים; וכן את ישיבת 'משכנות הרועים' לצעירים והישיבה הגדולה יסודות אשר זכו לשם ולתהילה בעולם התורה.

עוד לפני קרוב לחמישים שנה הקים הרב זצ"ל את התלמוד תורה שהיה התלמוד תורה הספרדי הראשון בארה"ק והיה מכתת את רגליו ממקום למקום לגייס כספים להחזקת המוסדות המפוארים שהקים.

המנוח זצ"ל נמנה על מקורביו של הגאון רבי חיים גריינמן זצ"ל בעל ה'חידושים וביאורים', אליו היה מקושר מאוד והיה נחשב כאיש אמונו, בהסתלקותו של הגר"ח גריינמן לפני  חמש שנים בכה המנוח זצ"ל ימים ולילות וחש חלל עצום בהסתלקותו.

חתנו של הרב זצ"ל, הגאון הרב מימון סבח ראש כולל "שתילי זיתים" מספר כי הגר"ח גריינמן התבטא מספר פעמים על המנוח עוד מלפני ארבעים שנה "איני יודע אם יש עשרה כמוהו בכל בעולם".

בדברים שנשא הרב מימון סבח במסע ההלוויה ציין מהנהגותיו של המנוח, "כל חיו היה צבירה של תורה וחסד, לא שבע אף פעם ממה שעשה. תמיד חיפש לחטוף עוד ועוד. כשנכנסתי לבית אחרי החתונה הוא הקים לי כולל ואמר לי, "אל תדאג על הכסף שב תלמד, אני ידאג לך", ראיתי את האהבה ואת ההערכה שלו לתורה.

בתחילה לא היה לובש את המלבוש הרבני פראק,  אשתו הרבנית ע"ה הפצירה בו שילבש, בפעם הראשונה שלבש פראק, ראיתי אותו בבית, אז הוא אומר לי 'אתה רוצה לראות חמור עם פראק". ספד הרב סבח לחמיו זצ"ל.

המנוח זצ"ל היה ידוע במעשה חסד נסתרים שעשה עבור משפחות רבות, יתומים ואלמנות שהיה להם כאבא ממש ודאג להם לכל צורכיהם,

פעם שמע המנוח זצ"ל כי במוסד בית עולות בירושלים יש שתי בנות שבאו לארץ עם אמא שלהם, והאבא של המשפחה נשאר בפרס מקום לידתם, מידי חודש היה מעמיס את הרכב שלו בכל טוב והיה נוסע אליהם ומביא להם כל מה שהיו צריכים, עד כדי שכבר היה מכונה בפי רבים כדוד זיאת.

את כל מעשיו היה עושה בסתר. אחרי פטירתו פוקדים את בני המשפחה אנשים מכל קצוות הקשת שבאים לספר את הקשר שלהם לגאון זצ"ל ומסירות נפשו לתורה וחסד. אחד מן הסיפורים סופר ע"י יהודי העוסק לפרנסתו בחנות ביגוד וחליפות בבני ברק, "יש לי חנות, והיה לי הסכם עם הרב זצ"ל שכל פעם שולח אלי אנשים מסכנים, יתומים וכדומה והיו אומרים הרב זיאת שלח אותי, והייתי נותן להם את החליפה ברבע מחיר והוא היה כל פעם משלים לי את השאר, בלי שאף אחד ידע. היה ממש כאבא של המסכנים, דואג לכולם במסירות".

גישתו בחינוך הייתה ידועה לכל, שלמות הן ברוחניות והן בגשמיות, מסר נפשו עבור המוסדות שהקים ודאג לצרכיהם של התלמידים כבניו ממש.

באחת הפעמים ראה ילד יתום שהגיע לתלמוד תורה עם מכנסיים קרועים, שלח מישהו שיבדוק מה קורה בבית שם. חשכו עיניו, לא היה כלום בבית. מיד ששמע זאת עוד באותו יום, לא דחה את זה למחר, הגיע לבית ומילא את הבית בכל טוב, הכל בכל מכל כל, אוכל, לבוש לכל הילדים, וגם בסוף חיתן את היתומים האלה כשהגיעו לפרקם.

בני משפחתו מציינים כי היראת שמיים שלו וצדקותו הייתה ניכרת בכל מקום, כשהיה יוצא מהבית היה שם ידו על המזוזה והיה מתפלל 'יהי רצון מלפניך שלא יעבור על רצונך ביום הזה'. הוא חי את הקב"ה בכל רגע". מציינים בני הבית.

למרות המוסדות שהקים וקשריו עם אנשים בארץ ובעולם אותם רתם למען מוסדותיו, היה מתנזר מחדשות, עיתונים, ולא היה יודע בכלל שמות של עיתונים, מעולם לא החזיק עיתון.

על האמונה היוקדת שבערה בקרבו מספרים מכריו ובני משפחתו כי בכל עת היה מצפה לגאולה ומדבר על ביאת המשיח. "הייתה לו חליפה מיוחדת שמעולם לא לבש אותה, היא הייתה מונחת בארון ותמיד היה אומר זה חליפה של משיח, כשיבוא אני ילבש אותה, היה ממש חש את זה בכל רגע".

תלמידיו שומעי לקחו מספרים על תפילותיו המיוחדות, בכל תפילה היה ניתן לראות אותו בוכה ומתחנן כעבד לפני רבו ממש, ועל כבוד בית הכנסת היה מקפיד מאד. "כשהיה רואה מקבצי נדבות נכנסים באמצע תפילה לאסוף כסף היה שואל אותו, כמה כסף אתה עושה בבית כנסת, מאה שקל, קח מאתיים שקל ואל תאסוף, רק אל תפריע בתפילה, התפילה זה היה בשבילו דבר קדוש.

היה מקפיד שלא ידברו אפילו במסדרון של בית הכנסת בחוץ מחשש שתוך כדי שיחה מישהו בטעות ייכנס לבית הכנסת וימשיך בדיבורו בתוך בית הכנסת.

עם הקמת מוסדותיו זכה המנוח וכל גדולי התורה ראשי ישיבת פורת יוסף הגיעו במיוחד לעיר בני ברק להשתתף בחנוכת המוסדות שם נשאו דברים מרן הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, מרן הגר"מ בן שמעון זצ"ל, מרן הגר"י כדורי, הגר"י עדס שליט"א ר"י קול יעקב, ועוד.

יצוין כי בימים האחרונים עולים רבים מגדולי ישראל לנחם את בני המשפחה על האבדה הגדולה, בתוך כך נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן שליט"א נשא דברי ניחומים דרך הטלפון, וביכה את האבידה הגדולה, בדבריו סיפר, "כשרצה לפתוח את התלמוד תורה היו רבים שהתנגדו לו, אבל הוא לא שם על לב. ועשה הכל כדי להגדיל את קרנם של בני התורה הספרדים. כמה אלפי תלמידים זכה שיש לו. עשה הכל בהצנע, בשקט. לא החזיק טובה לעצמו, אשריו ואשרי חלקו על הזכות הגדולה שלו בשמיים".

זכה המנוח והותיר אחריו דור ישרים מבורך: בנים וחתנים מרביצי תורה ויראה הממשיכים את מפעל חייו הגדול שהקים בעשר אצבעותיו. בניו: הרב שמעון זיאת והרב אברהם ישעיהו זיאת. חתניו הרב מימון סבח ראש כולל שתילי זיתים, הרב חנניה קדוש ר"מ ישיבת אוהל יוסף, הרב יהושע אללוף ר"י משכנות הרועים, הרב נתן תעסה והרב אפרים עמרם מחשובי האברכים בעיר בני ברק. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

(סייע בהכנת הכתבה הרב יהודה חזן מקורבם של גדו"י)

השארת תגובה