הרופא 'הסביר': "בכל זאת בני ברק"

הגרח קנייבסקי, בסנדקאות ליתום צילום דוד זר (2)
הגרח קנייבסקי, בסנדקאות ליתום צילום דוד זר (2)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

טלטלות רבות עברה ההחלטה האם לחזור ללימודים, ואם כן מי ומתי. סחרחרה וטלטלה חישובים ותכנונים שונים. זה אומר בכה וזה אומר בכה. מנכ"ל  משרד הבריאות, מנכ"ל משרד האוצר, משרד החינוך המל"ל ועוד, כל אחד מושך לדעתו ולאינטרס שלו ובעיקר מנסה לרכוש נקודות פופולריות בציבור. היה מי שרצה להדגיש כמה הוא המבוגר האחראי. היה מי שרצה להדגיש כמה הוא מרגיע ופרגמטי. אבל רק דעה אחת נאמרה באופן עקבי ובבהירות. כך היא דרכה ודעתה של תורה!

"בעת הזו צריך תורה יותר מתמיד", "תורה מגנא ומצלא!". אכן, צריך למצוא דרכים שיהיה על דרך המותר לפי הנצרך מדין "ונשמרתם" וכפי הוראות משרד הבריאות, אבל חייבים לדחוק בהם לראות למצוא דרך. דבריו בבחינת "רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם". צא ולמד כי לולי ההפגנות של ת"א, וזעקות השבר שגרמו הפגנות אלו לבקוע מגרונם של כל היראים, היאך ייתכן שיעמדו באישור גורמי הבריאות והאכיפה מאות ואלפים בכנופייה אחת (כפשוטה וכמדרשה), ואילו מנין אחד במקום פתוח ובריחוק אי אפשר? ובאמת התמיהה זעקה לשמים, הזעקה היתה אחידה אצל כל החלקים ביהדות החרדית, כי היא פרצה מההרגשה שזה באמת לא ייתכן, עד שלא נותרה ברירה ופסקו כולם פה אחד, מותר מניינים בשטח פתוח, כמובן על פי התנאים המתבקשים.

מרן שר התורה בדעת תורתו וברוח קודשו ראה שאם לא נזעק יחד ובקול שצריך לפתוח את מוסדות התורה, הרי שהממשלה לא תאפשר לפתוח אותם גם אחרי שייפתחו להבדיל את כל הקניונים והשווקים ומקומות הבילוי. התורה להבדיל מכוונת חז"ל תהיה חלילה מונחת בקרן זווית. וכי התורה דחופה להם? וכי הם מבינים ערכה? מה דרש מרן, להבין את החשיבות, לכאוב, לחפש דרכים לפתוח בדרך המותר. כן דווקא הוא המחמיר תמיד כהחזון איש מחפש היתירים למען התורה! וכולנו כולנו היינו חייבים כבני תורה וכיראים להתעורר מקריאתו ולזעוק בקול אחד את כבוד התורה. היו עמי ארצים שלא ירדו לסוף דעתו ושאלו והקשו. בוודאי שלא הכירו את דברי חז"ל שאין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה. כי גם לחכות ארבעים יום לא היה בסבלנותם. אבל מרן מכיר רק דבר אחד, דעת התורה! כך כתוב! מקרא אני דורש! כך אמרו חז"ל "אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תשב"ר".

תורה מגנא ומצלא! אבל ובלבד שיהיה בדרך המותר. זה בלא זה אי אפשר, אבל גם זה בלא זה אי אפשר. והנה ראו זה פלא, פתאום מוצאים דרכים, אפשר ללמוד אפילו 2 כיתות. אפילו רק ישיבות מסוימות במתווה מסוים, הלא זה אלפים של תלמידים. מיליוני זכויות של לימוד תורה!

כולם מכירים את התשובה שענה פרופסור גבי ברבש כשנשאל אם בבני ברק היתה הדבקה כל כך גבוהה, איך ייתכן שמקרי התמותה והחולים הקשים היו פחותים בבני ברק מאשר בכל מקום? הוא ענה: "עומד לי על הלשון לומר סייעתא דישמיא, אתם יודעים בכל זאת בני ברק".

לזה קוראים בלשון שלנו "תורה מגנא ומצלא!". "להודיע שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך". כמובן שאם היו מקפידים על ונשמרתם היו המופתים גלויים יותר לעין, והקידוש ה' היה לאין ערוך! אני אישית מכיר מוסד שלמד על פי הוראת מרן הגר"ח עד הסוף כל עוד שהיה מותר, אבל נהגו על פי כל ענייני הזהירות, וראו זה פלא אף לא אחד ממאות התלמידים נדבק, אף לא אחד מאנשי הצוות הרבים, ואף לא אחד מכל בני משפחותיהם! לזה קוראים "תורה מגנא ומצלא".

וכאן אני רוצה להתחזק איתכם באמונת חכמים ולספר לכם את הסיפור שלא סופר: כולנו יודעים את החילוק בין החינוך הכללי ששם החלו ללמוד דווקא הכיתות הנמוכות, ואילו בחינוך החרדי דווקא הכיתות הגדולות. אבל, לא כולם יודעים שדווקא מרן שר התורה לא התרצה לכך בתחילה וטעמו ונימוקו עימו. הבוגרים דווקא לומדים גם בבית, אמנם פחות אבל לומדים. אבל הקטנים הבל פיהם חשוב לא פחות והם לא לומדים כדבעי בבית. וכמה שניסו לשכנעו לא עלה בידם עד שמאן דהוא העלה שאולי בעקבות זה שיתחילו הגדולים יאפשרו לפתוח את הישיבות קטנות, והגם שכולם ביטלו מיד דעה זו כעפרא דארעא וכולל אישי ציבור נכבדים ומנוסים שאמרו "אין לזה גרם סיכוי שיהיה", דווקא מרן אורו פניו ונתרצה. ואכן הפלא ופלא! נגד כל סיכוי ומחשבה הסכימו יחד עם כתות ז' וח' לפתוח את הישיבות קטנות. לזה קוראים כאמור "דעת תורה!"

ולסיום מי לא תהה תמה וכו'  על מתווה הקפסולות, שהתקבל על דעת גדולי ישראל. לא עברו יומיים מאז וראו כמה ישיבות ליטאיות, ספרדיות וחסידיות מאמצים את המתווה. זה נקרא "כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל!"

השארת תגובה