יד ה' הייתה בנו

בר מצווה לבן הרב שמואל צברי צילום יוסי רוזנבוים (38)
בר מצווה לבן הרב שמואל צברי צילום יוסי רוזנבוים (38)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הדור אתם ראו, הלא דבר הוא! בעינכם ראיתם באוזנכם שמעתם

הנהיה כדבר הרע הזה או הנשמע כמוהו?

הן לא שמועה שמענו מאת הקדמונים, לא דברי אגדה מובאה היא בספרים.

יד ה' היתה בנו בפשטות ולא משלים, גוויות נערמות וחולים לאלפים.

תנו ליבכם לזאת אחים אהובים, אל תחפשו לכם מפלטים,

כי ה' טוב ומטיב ותחת פחד חפץ הוא במעשים,

רק בזאת יאמר למשחית הרף תנה דרור לנאנקים.

חזו שורו נא זאת התבוננו ובינו, הלא כל נבואת החורבן של ירמיהו נתקיימה בנו:

הלא ישבה בדד העיר רבתי עם? האין דרכי ציון אבלות מבאי באי מועד?

מה נשתנה עם ישראל מאז ולכעת?

וכבימים ההם "גדר דרכי בגזית נתיבות עִוָה", על זאת אחים יקרים עורו והתעוררו נא,

"צרו צעדנו מלכת ברחובותינו", קיים בנו קל נורא, ועל כולם אל "שָׂתַם תפילתי" נקונן במרה.

הלא בתי הכנסת בית אלוקים ובתי המדרש על מנעול ובריח סגורים!

הוציאנו אבינו מביתו ולא נתן לנו לשפוך שם שיח וצקונים.

מקום שהיו כל הדורות מתאספים בעיתות קשים. לא היה כזאת במאות רבות של שנים.

הלא כמה עבר עמנו צרות רבות ורעות, גזירות נוראות משך כל שנות היותו לעם,

ותמיד שהיה מפלטו לבית הכנסת לבית האלוקים, עולו ואיתכנשו וזעקו במרה.

והיום אוי נא לנו כי חטאנו ננעלו דלתי בתי הכנסת,

ואסור להתפלל במנין אף ברחובה של עיר "שָׂתַּם תפילתי".

על כן חובה קדושה מוטלת על כל אחד ואחת לעשות כל מה שביכולתם להשקיט האף והחימה,

ואמת כי אין איש אתנו יודע עד מה איזו היא ביאה איזו היא שיבה,

אבל ח"ו שבכך נעמוד ובשאלה זו נמצא למכאובנו תשובה.

ועלינו לשים דברי הסבא קדישא מרנא החפץ חיים לנגד עינינו, וכה דיבר מלאך ה':

בזמן שהמלחמה היא פנים ואחור לא מדקדקים החיילים להילחם על פי הסדר והפקודות,

אלא כל חייל לוקח מכל כלי נשק אשר בא לידו ומסתער ונלחם!

כמו כן גם אנו צריכים לקחת כל דבר חיזוק "ולב יודע מרת נפשו"!

מעבר למה שאמרו גדולי ישראל שיש בוודאי להתחזק בעניין שמירת קדושת ביהכ"נ

וכל אחד יקבל על עצמו (כבר ברגע זה!) שבעת שיחזרו בתי הכנסת להיפתח לא ישוחח בהם מילה של חולין בוודאי לא בזמן תפילה, אלא אפילו שלא בזמן התפילות "הס כל בשר מפני ה'".

וזכורני כי מו"ר אבי זצ"ל היה בוכה בדמעות כל אימתי שהיה רואה יהודי מדבר בבית הכנסת.

ויהי רצון שבזכות התחזקות שכל אחד יקח על עצמו "אבינו מלכנו יפתח שערי שמים לתפילותינו".

השארת תגובה