קורונה: לקבל את קיצבת הביטוח הלאומי – מהבית

עורך דין נועם קוריס
עורך דין נועם קוריס

שאלה: האם המעסיק שלי רשאי להודיע לי חד צדדית על הקטנת שעות העבודה שלי והשכר בהתאם, לכמות שתהיה פחות מחצי הזמן הרגיל ועד לסוף התקופה של הקורונה ?

תשובה: הפחתה בהיקף המשרה (מספר השעות שהעובד נדרש לעבוד בחודש) לצד הפחתת שכר בהתאם; או הפחתה בשכר ללא שינוי בהיקף המשרה – כלומר העובד נדרש להמשך לעבוד באותו היקף שעות שעבד קודם, אך השכר שלו מוקטן (במקרה כזה על המעסיק לוודא ששכרו של העובד לא נמוך משכר המינימום.

הפחתת השכר או היקף המשרה עשויות לפגוע בזכויות הפנסיוניות של העובד, כולל בגובה הקצבה ובכיסוי הביטוחי, ואף להביא לפגיעה בזכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי. חשוב לשים לב, שחובה לקבל את הסכמת העובד מראש. הפחתת היקף משרה או הפחתת שכר ללא הסכמת העובד מראש, עשויה להיחשב כהפרת חוזה וכהרעה מוחשית בתנאי העבודה, שתאפשר לעובד להתפטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים.

שאלה: לאור הקורונה וההסגר, איך אפשר לקבל את קצבת הביטוח הלאומי מבלי להגיע לסניף הדואר שם כל חודש אני מקבל את הקצבה שלי ?

תשובה: אזרחים ותיקים שלא מקבלים ישירות לחשבון הבנק שלהם את קצבת הביטוח הלאומי (קצבת אזרח ותיק, שאירים, סיעוד וכו'), אלא נוהגים לאסוף אותה מבנק הדואר, מתבקשים לא להגיע לסניפי הדואר.

במקום זאת, בתקופה הקרובה דואר ישראל יתחיל לחלק להם כרטיס נטען "משולם מראש" (pre-paid). הכרטיס יגיע במשלוח מאובטח לבתיהם של האזרחים הוותיקים או לבתי האבות, ובמקביל הם יקבלו לטלפון מסרון עם פרטים כיצד להפעיל את הכרטיס. באמצעות הכרטיס הנטען יהיה ניתן למשוך כסף מכל מכשיר למשיכת מזומנים.

שאלה: אני עצמאי והעסק שלי נפגע מההגבלות של הקורונה, איך אני יכול לקבל סיוע מהמדינה בגלל מגפת הקורונה?

תשובה: המדינה פרסמה שורת הקלות על עצמאיים לתקופת הקורונה, ביניהם דחיית תשלומי מיסים וכן אפשרות להגשת בקשה להלוואה נוחה בערבות מדינה.

כדאי לעקוב אחרי דחיית תשלומי המיסים, אשר כרגע נדחו למאי, וכן לשים לב שהדרך להגשת בקשה לערבות מדינה הינה פשוטה יחסית וניתן גם להיעזר בעו"ד או יועץ אחר לצורך הגשתה.

חשוב גם לומר, כי בעקבות משבר הקורונה בישראל, גיבש הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי) נוהל זמני שמאפשר לעובדים עצמאים שהם חייבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) להגיש בקשה להפחתת גובה התשלום החודשי שהוטל עליהם או קבלת פטור זמני מחובת התשלום החודשית.

שאלה: האם עובד זכאי לשכר עקב סגירת מקום העבודה על פי החלטת רשויות המדינה?

תשובה: במצב בו רשויות המדינה נותנות הוראה גורפת לסגירת כל מקומות העבודה, המעסיק אינו חייב לשלם שכר לעובדים . בדומה לסגירת עסק בשל פגעי מזג אויר או מצב בטחוני, מאחר שסגירת מקום העבודה לא נעשתה ביוזמתו או באחריותו של המעסיק, הרי שמדובר בסיכול של הסכם העבודה. בנסיבות כאלה לא קמה לעובד זכות לקבלת שכר מהמעסיק, אלא אם כן הדבר עוגן בהסכם קיבוצי/אישי.

בנסיבות אלה, של סיכול, בהן ההיעדרות נכפתה על העובד והמעסיק, העובד רשאי לבחור בין ניצול יתרת ימי החופשה השנתית שלו או לצאת לחופשה ללא תשלום. יש לציין כי בנסיבות אלה לא מתקיימות המשמעויות הרגילות של הוצאת עובד לחל"ת; התפטרות בדין מפוטר או פיטורים בנסיבות מסויימות.

הערה: יובהר כי נכון להיום הנחיות הממשלה להקטנת מספר העובדים  ב- 70% במקומות העבודה, איננה נחשבת לסיכול ולכן האמור לעיל אינו רלוונטי למצב הנוכחי, ככל שתהיה הכרזה כזו, יחול האמור לעיל.

שאלה: האם עובד שנמצא בחל"ת בין בשל הכרזה של השבתת המשק על ידי רשויות המדינה או על ידי המעסיק זכאי לתשלום דמי מחלה במהלך החל"ת, לרבות אם יאלץ להכנס לבידוד בית?

תשובה: הואיל ובמהלך חופשה ללא תשלום מושעים יחסי עבודה ולא מתקיימת מערכת של זכויות וחובות, אזי ממילא לא קיימת זכאות לדמי מחלה. יצויין כי גם אם העובד יאלץ להיכנס לבידוד בית מכוח צו בריאות העם במהלך החל"ת, הוא לא יהיה זכאי לדמי מחלה.

שאלה: האם מגפת הקורונה מהווה עילה לפיטורין ?

תשובה: על פי צו בריאות העם חל איסור על פיטורי עובד אשר נמצא בבידוד בית רק בשל היעדרותו ממקום העבודה עקב בידוד הבית.

מלבד מגבלה זו שנקבעה במיוחד בנוגע למשבר הקורונה, אין מניעה לנקוט בפיטורי צמצום בהתאם ל מגבלות ולכללים, המהותיים והפרוצדוראליים, החלים על פיטורים על פי הדין הכללי: כללי פיטורים – כך לדוגמא נדרש להראות עילה מוצדקת לפיטורים. יצויין, כי כאשר מדובר בפיטורי צמצום, בפרט נוכח משבר הקורונה, על פניו מתקיימת דרישה זו. גם בתקופת משבר זו חלה חובה להמשיך ולפעול בתום לב בפיטורים. ניצול המשבר על מנת לפטר עובדים מטעמים לא עניינים או תוך אפליה אסורה, עלולים לפגום בפיטורים ולזכות את העובד בפיצויים עונשיים. קיום הליך שימוע כדין – חשוב להקפיד על כללי עריכת שימוע, שכן גם אם קיימת עילה עניינית ומוצדקת לפיטורים, פגם בהליך השימוע עשוי להקים לעובד זכות לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין בנוסף לפיצויי הפיטורים, ויתר המגבלות הרגילות.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה