יצאת לחל"ת? תקבלי דמי לידה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מנכ"ל הביטוח הלאומי מר מאיר שפיגלר הבהיר בשיחה שקיים עם ח"כ הרב אורי מקלב כי ימי החופשה ללא תשלום (חל"ת) הזמניים שהוצאו אליהן עובדות עקב מגפת הקורונה וההגבלות במשק, יחושבו כימי ההכשרה לעניין קבלת דמי הלידה, כך שהזכאות לדמי הלידה לא תיפגע. מכיוון שלעניין דמי לידה ייחשב כביכול העובדת עבדה כרגיל בשכר המלא בימים אלו.

ח"כ הרב מקלב פנה אמש למנכ"ל הביטוח הלאומי, לאחר פניות רבות שקיבל בנושא והסביר כי כידוע עובדות רבות פוטרו או יצאו לחל"ת בעקבות המשבר וקיים חשש כי תקופה זו לא תחשב להם כתקופת אכשרה לקבלת דמי לידה, וכן שדמי הלידה שיקבלו יהיו נמוכים, מכיוון שממוצע השכר שלהם יפחת, עקב התקופה שהם יהיו בחל"ת.

גם בעניין גובה דמי הלידה הבהיר מנכ"ל הביטוח הלאומי, שהחישוב לעניין זה יתבצע לפי ממוצע השכר בחודשים בהם העובדת עבדה בפועל ולא לפי חודשים בהם הייתה בחל"ת או באבטלה.